7 Май / ИЗХОД

прочит за деня: Изход 21-24 глава ЗА ДА ОЦЕНИМ БЛАГОДАТТА, ТРЯБВА ДА НАУЧИМ КАКВО Е СПРАВЕДЛИВОСТТА! „Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.“ (Изход 21:23-25) Докато са живели като роби в…

прочит за деня:
Изход 21-24 глава

ЗА ДА ОЦЕНИМ
БЛАГОДАТТА, ТРЯБВА ДА НАУЧИМ КАКВО Е СПРАВЕДЛИВОСТТА!
„Но ако последва повреда,
тогава да отсъдиш живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за
нога, изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.“
(Изход 21:23-25)

Докато са живели като роби в Египет, израилтяните са страдали основно от липсата на справедливост. Нито наказанията, нито оценката на труда им, нито компенсациите за повредите или решаването на житейските им тъжби са били справедливи. Правото на по-силният, на по-овластеният и по-богатият е владеело не само по отношение господарите им, но и в отношенията между самите тях.

И днес липсата на справедливост е основната причина за всеки протест, бунт
или въстание, с които хората искат промяна на законите и системите на
управление. Практиката показва, че смяната на една система с друга, без първо
да бъде установенана справедливост във всички нива на отношения в обществото,
няма да доведе положителни промени. Това е и причината самите ние да живеем от
30 години в един нескончаем преход, в който промяната на системата, законите и
управниците ни не доведе до разрешаване на основния ни проблем – липсата на
справедливост.

Но вижте как действа Бог! Още в третия месец, след излизането на бившите роби от Египет (Изх.19:1), освен че отговаря на битовите им нужди, Бог им дава и духовния и гражданския закон, в които основен принцип е справедливостта за всички. С принципа „око за око“ Библията изисква при разрешаването на споровете, проблемите и компенсациите, наказанието напълно да съвпада, без да превишава или ощетява, когато има щети или вреди причинени от извършителя. Законът поставя строги ограничения за размера на обезщетенията, които всеки може да получи. Никой не е можел бързо се обогати от злополука на някой друг. При това Бог поставя този закон като основно правило, което съдиите трябва да използват при разрешаване на всичките житейски искове.

Ако смятате, че това е твърде много или жестоко, то вие все още очаквате да живеете както си искате и да получавате само това, което ви харесва! А това преди всичко е корупция и разложение на обществото, от които всички ние се оплакваме. Преди да може да разберем какво е благодат, трябва да научим какво е справедливост!

 *          *           *

Новият Завет поставя и един друг принцип, който не отменя този на Старият Завет, а го допълва и обогатява. И това е принципът на доброволния отказ от компенсации, когато някой е ощетен. Апостол Павел го формулира по следния начин:
„Даже преди всичко е голям ваш недостатък, дето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не останете онеправдани? Защо по-добре не бъдете ограбени?“ (1 Кор.6:7)

Принципът за доброволен отказ от компенсации няма да бъде правилно разбран,
ако не бъде разглеждан в контекста на целият пасаж, така че прочетете го:

„Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? Или не знаете, че светиите ще съдят света? И тъй, ако вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите най-малки работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи! Тогава, ако имате житейски тъжби, поставяте ли за съдии онези, които от църквата се считат за нищо? Казвам това, за да ви накарам да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си, а брат с брата се съди, и то пред невярващите? Даже преди всичко е голям ваш недостатък, дето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не останете онеправдани? Защо по-добре не бъдете ограбени? А напротив вие сами онеправдавате и ограбвате, и то братя. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство. И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и с Духа на нашия Бог.“ (1Кор.6:1-11)

Румен Иванов
още библейски размисли от автора можете да прочетете на:
https://golyamotochetene.wordpress.com