Божият булдозер (Марк 1:1-11)

/проповед/

В началото искам да ви
задам една гатанка: кое е това нещо, което минава през градове, върви нагоре по
хълмове и слиза в долини, но никога не се движи? Точно така, пътят!

А кое е това нещо, което
пътува из целия свят, но стои в ъгъла? …

Божият булдозер (Марк 1:1-11)

Божият булдозер (Марк 1:1-11)

/проповед/ В началото искам да ви задам една гатанка: кое е това нещо, което минава през градове, върви нагоре по хълмове и слиза в долини, но никога не се движи? Точно така, пътят! А кое е това нещо, което пътува из целия свят, но стои в ъгъла? Отг.: марката! Днес и ние започваме едно ново пътуване. Започваме разглеждането на Евангелието според Марк под надслова „Вървете след Мене“. Кой е