Не си забравяйте ключовете?

Не си забравяйте ключовете?

23.09.2020 Off By Evangelsko.info

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 16:19 “Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.” Обещанието направено от Исус към Петър не се отнасяше само за църквата около тях, но и… (read more)