Не поглеждай назад!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Филипяни 3:13-14  “Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата н…

Не поглеждай назад!

Не поглеждай назад!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Филипяни 3:13-14  “Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.” Евреи 11:15  “..и ако… (read more)