НА ХЪЛМА “ГОСПОД ЩЕ ПРОМИСЛИ“

0

Битие 22:14 –„ И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.“І. ХАРАКТЕРЪТ НА НАШИТЕ МНОГОРАЗЛИЧНИ ХЪЛМОВЕ ·  Всеки от нас има в живота си своите хълмовеІІ. ИЗПРАТЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК НА ХЪЛ…

НА ХЪЛМА “ГОСПОД ЩЕ ПРОМИСЛИ“

НА ХЪЛМА “ГОСПОД ЩЕ ПРОМИСЛИ“

Битие 22:14 – И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.“

І. ХАРАКТЕРЪТ НА НАШИТЕ МНОГОРАЗЛИЧНИ ХЪЛМОВЕ

·  Всеки от нас има в живота си своите хълмове

ІІ. ИЗПРАТЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК НА ХЪЛМА, НАРЕЧЕН ИЕОВА-ИРЕ – „ГОСПОД ЩЕ ПРОМИСЛИ“
Битие 22:1-14
Изпратеният от Бога Авраам, на един от хълмовете на планината Мория.
От тук идва и заглавието на нашата проповед.
ІІІ. ИЗПРАТЕНИЯТ ОТ БОГА ИСУС, НЕГОВИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН, НА СЪЩИЯ ХЪЛМ

На същата планина, на същия хълм, наречен Иеова-Ире, Бог принесе Своя Единороден Син в жертва жива, свята, благоугодна на Бога – за нашите грехове. 
На хълма, на който изкачвайки го Авраам каза на сина си думите:“Господ ще промисли“, Бог наистина промисли.
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)
ІV. НА ХЪЛМА НА ПЛАНИНАТА КАРМИЛ
3 Царе 18:21-24 –„Тогава Илия дойде при всичките люде та рече: До кога ще се колебаете между две мнения? Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него. А людете не му отговориха ни дума. Тогава Илия рече на людете: Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже. Те, прочее, нека ни дадат два юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу. Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И всичките люде в отговор казаха: Добро е каквото си казал.“

·  Ако някой отиде днес на планината, наречена Кармил, ще види, че пророк Илия издигна Господния олтар на един от хълмовете й.

·  На хълма „Господ ще промисли“ Бог, чрез пророка промисли за духовната чистота на Израил
V. ЗНАМЕНИЕТО НА ЕДИН ОТ ХЪЛМОВЕТЕ НА ПЛАНИНАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО
1. Забранената от Бога земя на Мойсей

Второзаконие 34:1-4 –„Тогава Моисей се възкачи от моавските полета на планината Нево, на върха Фасга, който е срещу Ерихон. И Господ му показа цялата Галаадска земя до Дан, цялата Нефталимова земя, Ефремовата и Манасиева земя, и цялата Юдова земя до Западното море, южната страна, и околността на долината Ерихон, град на палми, до Сигор. И Господ му каза: Тая е земята, за която съм се клел на Авраама, на Исаака и на Якова, като рекох: На твоето потомство ще я дам. Аз те направих да я видиш с очите си, но в нея няма да минеш.“
2. Знамението чрез знатната шесторка на Планината на преображението
Матей 17:1-8 –„И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия. А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха. А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се. И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.“

·        Чрез това Слово ставаме свидетели на знамението на хълма „Господ ще промисли“

VІ. ХЪЛМЪТ ГОСПОДЕН, НА КОЙТО ГОСПОД ПРОМИШЛЯВА Е ХЪЛМЪТ НА ВЯРАТА

Матей 17:20 –Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.“

VІІ. ХЪЛМЪТ ГОСПОДЕН, НА КОЙТО ГОСПОД ПРОМИШЛЯВА за нашите нужди, се казва: ХЪЛМЪТ НА наДЕЖДАТА

Колосяни 1:22-23 –„примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.“

VІІІ. ХЪЛМЪТ, НА КОЙТО БОГ ПРОМИШЛЯВА, СЕ КАЗВА: ХЪЛМЪТ НА ЛЮБОВТА
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.