Молитвата според образеца на скинията

0

tabernacle[1]Пол Йонги Чо | Божието оръжие

Помолен от хиляди хора да сподели начина, по който се моли, пасторът на най-голямата църква в света (с един милион членове) Пол Йонги Чо разказва за своя молитвен живот. Нарича различните видове молитва: свободна, тематична, утвърждаване на позицията ни спрямо Бога, вълнообразна, според образеца на Скинията, Господна, с размишления, с хваление, както и молитва на чужди езици. Днес говорим за една от тях.

Веднъж Бог ми показа Скинията в пустинята. Израилтяните бяха излезли от Египет и бяха на път за Ханаан. През време на пътуването до Ханаан, Бог искаше те да Му се покланят. Затова Бог показа на Мойсей образеца на скинията и той я построи в пустинята според Божията инструкция, след което израилтяните влизаха в нея и се покланяха на Бога.

Сега обаче, тази скиния сме аз и ти – всеки вярващ поотделно. Ние сме храм на Святия Дух. Не се нуждаем да ходим в пустинята и да търсим скинията на Мойсей, за да се покланяме в нея. Ние сме скинията, храмове на Святия Дух, но можем да се покланяме на Бога вътре в сърцата си, според образеца на Скинията.

Цялото учение в Стария Завет е символ или преобраз на духовните неща, които бяха на път да дойдат. Можете да имате една чудесна раздвижена молитва, като преминете през Скинията.

Първото, което ще срещнем в нея е Медният олтар, където свещеникът колел животните и изгарял телата им пред Господа. Тук грешниците получават прощение и помирение с Бога.

Медният олтар е преобраз на Голготския кръст. Пред кръста благодаря на Господа за спасението и всички благословения, произтичащи от него.

След Кръста продължаваме към Умивалника, който е мястото на освещението. Тук свещениците се измивали и очиствали, преди да влязат в Скинията.

От Умивалника преминаваме към Святото място, където е Златният Светилник, символ на Святия Дух – единствената наша светлина в този свят.

След Светилника се придвижваме към Присъствените хлябове, които символизират тялото на Христос – Божието Слово…

Отиваме напред, вече сме пред Кадилния олтар – преобраз на хвалението на Божиите светии…

След Кадилния олтар влизаме през завесата в Пресвятото място, където е Ковчегът на Завета, преобраз на Исус Христос.

Накрая стигаме до трона на Бога и се молим за всичко това, от което се нуждаем.”

Или в по-конкретен план, молитвата на пастор Чо е в следния примерен вид:

„Господи Исусе, идвам пред Твоя кръст на Голгота, където Ти се жертва за мен. Твоят кръст е начало на всичко в моя духовен живот. Господи, покланям Ти се, че бе разпънат за прощението на всичките ми грехове. Благодаря Ти за Твоята изключителна простителност и безкористна любов. Благодаря Ти, че чрез смъртта Си на кръста Ти взе върху Себе Си цялото наказание, което трябваше да се стовари върху мен самия. Ти отвори широко вратите за моето спасение и ме освободи от проклятието и от осъждението на закона. Вече живея в благодатта. Чрез вяра в Теб аз съм спасен! Благодаря Ти за Твоята неизчерпаема милост и любов, от която аз се ползвам безрезервно.

Исусе, чрез Твоята кръв аз съм напълно освободен от господството на сатана. Повече не се страхувам от дявола, нито от неговите зли духове. Чрез Теб, Господи, аз съм повече от победител над всичко сатанинско. Затова аз Те хваля, о, Исусе, за Твоето благословение! Благодаря Ти, че с кръвта Си очисти всеки мой грях и ми прости. Чрез пролятата Твоя кръв сатана беше ограбен, обезсилен и неговото царство беше окончателно разрушено.

О, Исусе, Адам постави вражда между Бог и нас, хората, но Ти разруши стената на враждата и ни помири с Него. Благодаря Ти, Исусе! Бог ме обича, но вече и аз обичам Бога. В Теб ние имаме близко лично общение.

Небесни Боже, благодаря Ти, че изля Своя Свят Дух в сърцето ми. От сърце Ти се покланям и Ти благодаря за силата на Исусовата кръв, която ни доведе до взаимно общение. Аз Те обичам и Ти се покланям.

Скъпи Исусе, на кръста ти взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе. С Твоите рани ние сме изцелени.

Хваля Те, Исусе, че съм свободен от проклятието и съм благословен с Аврамовото благословение. Повече няма да вървя по пътеката на проклятието, но живея в лоното на Авраам. Аз съм благословена личност! Във всичко, което върша, ще благоуспявам.

Исусе, Ти ме освободи от смъртта, защото умря вместо мен. Ти победи ада и отвори вратите на Небесното царство! Вече не се страхувам от смъртта. Покланям Ти се и Те обичам!

О, Господи Христе, аз съм християнин и би трябвало да говоря, както и да мисля като християнин. Не искам да съм формално, само по име, а действително Твое искрено дете.

Отче, направи ме праведен! Чрез Словото и чрез Духа, помогни ми да живея праведно и честно, да няма лъжа и лицемерие в живота ми. Помогни ми да бъда плодоносен и пълен с вяра. Помогни ми да спазвам празничния ден за Теб с искреност и вярност. Разчитам на Твоята помощ, за да съм в състояние редовно да давам десятъка си. Направи ме верен в служението да печеля души за Тебе!

Направи ме вярно Твое дете. Дай ми способност да прощавам на всички хора и дай ми силата да ги обичам.

Отче, помогни ми да стана кротък. Изгони от мен духа на надменност и високомерие. Искам да бъда смирен. Освободи ме от духа на скъперничество, което е идолопоклонство. Освещавай ме, променяй ме, Господи, всеки ден.

О, Святи Душе, Ти си Дух Божий, Дух Христов и винаги обитаваш между хората. Затова много добре Те познаваме и Си винаги добре дошъл при нас. Ние Ти се покланяме и Ти благодарим!

Скъпи Святи Душе, Ти си Дух на мъдрост и разум – дай и на мен тази способност – да бъда мъдър и разумен. Ти си Дух на съвет – съветвай и мен. Ти си и Дух на сила – дай и на мен тази сила, за да бъда свръхестествено силен. Ти си и Дух на познание на Бога – разкрий цялостно Исус през мен като Бог. Също така Ти си Дух на страх от Господа – помогни ми да ходя смирено пред Него, със страхопочитание.

Душе Святи, без Теб нищо не мога да направя! Но чрез Теб мога всичко! Ти си величествена, скъпа за мен Личност, с Която мога да общувам всеки ден, като с най-близък приятел.

Скъпи Святи Душе, приветствам Те с добре дошъл в живота ми днес. Аз Те обожавам и Ти благодаря за ползотворното действие в моя живот. Във всичко съм зависим от Теб. Води ме винаги в благодатта на Исус Христос и в любовта Божия. Заедно с Теб, ние ще представим Исус Христос на това умиращо поколение.

Ти си моят Умивалник, Лидер, Водач и Утешител! Бог е на Своя Трон. Исус Христос е седнал от дясната Му страна, но Ти, Святи Душе, си вътре в нас!

Святи Душе, благодаря Ти, че ме обновяваш всеки, всеки ден.

Небесни Отче, дай ми апетит да ям хляба на Твоето Слово днес. Направи ме способен да Го разбирам, като ми даваш дълбоки откровения за Теб и Исус Христос, за да мога вътрешно да израствам и да бъда полезен на другите хора.

Боже, благодаря Ти за всички благословения, които си излял в живота ми до днес. Хваля Те, славя Те, издигам Те! Благодаря Ти, че си моят Баща. Благодаря Ти, че премахна от мен страха пред неизвестното бъдеще. Живея или умирам, Ти си моят Бог. Ти си Всемогъщ и Върховен. Аз Ти се покорявам и доверявам безрезервно. Приеми моето хваление!

Исусе, Ти си моят Нов Завет! Ти си сигурността на моето спасение. Ти си моята Манна през целия ми живот и аз Ти благодаря. Ти си моето Възкресение и чрез Тебе аз възкръснах към нов живот. Но един ден Ти ще се върнеш отново, за да ме вземеш у дома при Себе Си. Исусе, аз Те обичам. Чрез Теб се покланям на Бога Отца.

Отче, ти идваш при нас чрез Исус Христос и аз Ти се покланям. Ти си мой Татко, Изворът на всички добрини в моя живот. Боже, принадлежа Ти напълно…

Накрая се моля за съпругата си, децата ни; за моите родители, братя и сестри; за онова, от което се нуждая. Когато завърша този молитвен курс, аз чувствам Божието присъствие, чувствам Неговата сила и разбирам, че не съм загубил времето си напразно.

Моля се така по един час сутрин, обед и вечер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.