КОЙ КАКВОТО ПОСЕЕ, ТОВА ЩЕ И ДА ПОЖЪНЕ

Галатяни 6:7 -„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“Главна мисъл: Жътвата на онова, което е посятоI. СЕМЕТО НА СЕЯЧА1.      Бог – Дарителят на семето за сеяча 2 Коринтяни 9…

КОЙ КАКВОТО ПОСЕЕ, ТОВА ЩЕ И ДА ПОЖЪНЕ

КОЙ КАКВОТО ПОСЕЕ, ТОВА ЩЕ И ДА ПОЖЪНЕ


Галатяни 6:7 -„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“
Главна мисъл: Жътвата на онова, което е посято
I. СЕМЕТО НА СЕЯЧА
1.      Бог – Дарителят на семето за сеяча
2 Коринтяни 9:10 А тоя, който дава семе на сеячът и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.
Исая 55:10 Защото, както слиза дъждът и снегът от небето, И не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, Та дава семе на сеещия и хляб на ядещия.
2.      Времето за сеене семето на живота
Еклесиаст 11:6Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си; Защото не знаеш кое ще успее, това или онова, Или ще са и двете еднакво добри.
3.      Сатана – дарителят на семето
Осия 10:4Говорят празни думи, Като се кълнат лъжливо когато правят завети; За това осъждението пониква като отровна плевел В браздите на нивата.
Матей 13:24-25 –Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уприличава на човек, който е посеял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде та посея и плевели между житото, и си отиде.
4.      Целта на Сатанинските плевели:
Ø да заглушат
Ø да изсушат
Ø да отровят
Ø да умъртвят
5.      Времето за сеене семето на плевелите – през нощта
II. ПОЧВАТА НА СЕЯЧА
Лука 8:4-8И понеже се събра голямо множество, и дохождаха при него от всеки град, рече с притча: Сеячът излезе да сее семето си; и когато сееше, едно падна край пътя; затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канарата; и щом поникна изсъхна, защото нямаше влага. Друго пък падна всред трънете; и заедно с него порастоха трънете та го заглушиха. А друго падна на добрата земя и, като порастна, даде стократен плод. Като каза това, извика: Който има уши да слуша нека слуша.
1.     Характерът на почвата:
А. Крайпътната почва
Лука 8:12 А посеяното край пътя са тия, които са слушали; тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят.
Б. Канаристата почва
Лука 8:13 Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приимат словото с радост; но те, като нямат корен, за време вярват, а когато настане изпитание, отстъпват.
В. Трънливата почва
Лука 8:14Падналото всред трънете са ония,които са слушали, и, като си отиват, заглъхват от грижи, и богатства и житейски удоволствия, та не дават узрял плод.
Г. Добрата почва
Лука 8:15А посеяното на добрата земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с постоянство.
2.     Местонахождението на нивата (почвата):
А. Почвата, наречена дете, внук
Б. Почвата, наречена съпруга (съпруг)
В. Почвата, наречена ближен, приятел
Г. Почвата, наречена колега, познат, съсед и пр…
III. РЕКОЛТАТА НА СЕЯЧА
Галатяни 6:7Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.
1.      Ако човек посее неверие – неверие ще и да пожъне!
Ø Неверни синове
Ø Неверни дъщери
(Нека да не прекарваме Библейските послания през физическите измерения на човека! – Моят син, моята дъщеря, моето дете и пр…В Библията всичко трябва да бъде приемано, не чрез физическия, а чрез духовния човек в нас! Само тогава тези истини могат да оживеят в нас и да се претворят в живот!)
2. Ако човек посее насилие – насилие ще и да пожъне!
3.     Ако човек посее омраза – омраза ще и да пожъне!
4.     Ако човек посее любов – любов ще и да пожъне!
5.     Ако човек посее нежност – нежност ще и да пожъне!
6.     Ако човек посее вяра – вяра ще и да пожъне!
Лука 8:15 А посеяното на добрата земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с постоянство.
АМИН!!!
П-р Д-р Стефан Банков – 20.08.93г. (проповядвана в ЕПЦ-Бургас)

Публикувана в том 17 (50 Библейски проповеди – 2017 г.- електронно издание)