Коментар на Закон за социалните услуги

Коментар на Закон за социалните услуги

От смисъла и съдържанието на закона установяваме, че законът не е нито социален, нито за услуги. Това е закон за гарантираната печалба на частни фирми и неправителствени организации от предоставянето на задължителни и в общия случай платени социални услуги основно на Деца /малолетни и непълнолетни/, без знанието и съгласието на Родителите им, в преследване на неясно какви цели.

Аргументи:

i. Регламентират се ред и условия за предоставянето и ползването на следните социални услуги:

1. информиране и консултиране;

2. застъпничество и посредничество;

3. общностна работа;

4. терапия и рехабилитация;

5. обучение за придобиване на умения;

6. подкрепа за придобиване на трудови умения;

7. дневна грижа;

8. резидентна грижа;

9. осигуряване на подслон;

10. асистентска подкрепа.

ii. Особено притеснително е, че ползването на социална услуга е обусловено от индивидуална оценка на потребностите, при която се извършва проучване на житейската ситуация и психо-социалното състояние на лицето с цел определяне на неговите емоционални и социални потребности и потребности от развитие и реализация, които да насочат социалната работа без разписани критерии относно реда и начина на извършването на оценката – чл. 6 ЗСУ. Това представлява необоснована намеса по отношение на неприкосновеността на личността в нарушение на чл. 30, ал. 1 от Конституцията.

iii. Регламентира се право на малолетно Дете в нарушение на Закона за лицата и Семейството да поиска подкрепа от доставчик на социална услуга без да се представлява от Родителите си, за което се уведомява Дирекция „Социално подпомагане“ – чл. 87, ал. 3

ЗСУ. Не е осигурено право на Родителите като законни представители на своите Деца да участват в процеса, те са априори изключени. Правото на Родителите да бъдат законни представители на Децата си е иззето в полза на Дирекция „Социално подпомагане“. Родителските функции се одържавявят и се предоставят на дирекцията.

По отношение на непълнолетните е предвидено, че могат да поискат подкрепа от доставчик на социална услуга, като доставчикът уведомява Родителите със съгласието на Детето. – чл.87, ал. 4 ЗСУ. Това отново е в нарушение на Закона за лицата и Семейството, защото непълнолетните извършват правни действия със съгласието на Родителите. В случая законът е предвидил съгласието на Родителите да е водещо, а не съгласието на Децата, защото изхожда от факта, че Родителите най-добре знаят и могат да преценят какво е в интерес на техните Деца. Ролята на Родителя спрямо Детето се изключва и Детето се разглежда като самостоятелен индивид, приравнен на пълнолетно лице, от момента на раждането му.

iv. Чл. 17, ал. 5 ЗСУ допуска мобилно предоставяне на социални услуги в:

1. лечебни заведения;

2. институции в системата на предучилищното и училищното образование;

3. детски ясли;

4. места за подкрепа на Деца с противоправно поведение;

По този начин се създава реална възможност за злоупотреба с крехката възраст на Децата и липсата на интелектуална зрялост. Децата в детските ясли, градини и училища се поставят в опасност от това да бъдат манипулирани, за да заявят, че искат да използват социални услуги без знанието и съгласието на Родителите си. Ако Детето поиска да ползва такава услуга, то доставчикът на услугата е длъжен да информира и консултира Детето – чл. 87, ал. 1 ЗСУ.

v. ЗСУ делегира предоставянето на социалните услуги на частния сектор срещу възнаграждение (чл. 102, ал. 1), което се заплаща на тези частни лица и представлява печалба за тях. Такива могат да бъдат търговски дружества и всякакви юридически лица, в това число неправителствени организации – чл. 30. Същевременно законът предвижда хипотези на задължително ползване на платени социални услуги (чл. 88, ал. 2). Това създава основателни страхове за злоупотреби от страна на частните лица.

Законът не предвижда възможност за осовбождаване от такси при предоставяне на социални услуги от частни лица (чл. 103 и чл. 104).

По този начин държавата абдикира от задължението си за осъществяване на адекватна държавна политика в социалния сектор и допуска неоправдано голяма намеса на частни лица и интереси в сферата на социалните услуги.

С уважение,

Адв. Илияна Мавродиева-Ангелова

НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.