Живейте в новата си идентичност!

Живейте в новата си идентичност!

27.03.2021 Off By Evangelsko.info
От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи 11:23-24 “С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете; и не се бояха от царската заповед, С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря” Животът на... (read more)