Филипините: Молете се за евангелисти

Филипините: Молете се за евангелисти

13.06.2019 3 By Evangelsko.info

Филипините: Молете се за евангелисти, които пътуват по трудни пътеки през планински джунгли, за да достигнат отдалечени племена.