ИЛИ ЩЕ СИ ПОДАРИТЕ ДЕЦАТА?

ИЛИ ЩЕ СИ ПОДАРИТЕ ДЕЦАТА?

04.08.2019 2 By Evangelsko.info

ИЛИ ЩЕ СИ ПОДАРИТЕ ДЕЦАТА?

Моля всички – прочетете приетият закон за социални услуги – Дв бр. 24/2019г./. Обърнете внимание на чл. 23 – Международни организеции ще стават „доставчици на социални услуги“; чл. 31- Няма да имат наш лиценз за дейността; чл. 57 – Ще „създават“ социални услуги; чл. 36 Дирикция „Соц. подпомагане“ ще създава „мултидисциплинарен“ екип, които за 24 ч. ще извършва „резидентна“ помощ /извеждане от дома на децата/; чл. 36, ал.3 – в „екипа“ ще се включва „доставчика на соц. услуги“ – а не родител, настойник или техен адвокат. Няма да има съдия, прокурор, адвокати. Простичко казано : Чужди НПО заедно с директора на „Соц подпомагане“ ще имат право за 24 ч. да организират извеждане на деца от дома им без съдебно решение, без възможност на родителя да се защити, и забележете – могат да изпратят децата в друга страна на ЕС.По доноси или по поръчка ще действа този екип? Защо в него ще се включват „доставчици на соц. помощ“ – те получават пари и са заинтересована страна. Веднага – има конфликт на интереси. Ако няма срана, която да защитава интереса на родителя, това ще е самоуправство, едностранно производство с цел да се крадът деца без съд.