БОЖИЯТ ЦЕРИТЕЛ

0

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал
да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да
проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да
проглася годината на благово…

БОЖИЯТ ЦЕРИТЕЛ

БОЖИЯТ ЦЕРИТЕЛ

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките; Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените; Да проглася освобождение на пленниците; И отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион; Да им дам венец вместо пепел; Миро на радост вместо плач; Облекло на хваление, вместо унил дух ; За да се наричат дървета на правда; Насадени от Господа, за да се прослави Той. 

Помазаният и изпратен от Бога служител на Божието церение

І. БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

1. Откровението за церението на Бога
Изход 15:26 –“Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.”

2. Пророчеството за Божието церение
Псалми 107:20 –“Изпраща Словото Си, та ги изцелява; И оттървава от ямите, в които лежат.
Псалми 103:1-3 –“
Благославяй, душе моя, Господа! И всичко що е вътре в мене, нека хвали святото Му име! Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния! Той е Който прощава всичките ти беззакония; Изцелява всичките ти болести;

3. Свидетелството за Божието церение
Битие 20:17 –“И тъй, Авраам се помоли на Бога; и Бог изцели Авимелеха, и жена му, и слугите му; и раждаха деца.

А. Бог                           В. Христос
Б. Словото                   Г. Човекът

ІІ. ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ ХРИСТА В НОВИЯ ЗАВЕТ

Ако трябва да се преименува Новия Завет, най-подходящото име, което
можем да му дадем е: “Заветът на церението”

1. Пророчеството за церението - чрез Христовите рани
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите  рани ние се изцелихме. 

2. Церението - чрез Христа
Матей 4:23 –“
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

3. Предадената Небесна сила на церение - на Църквата Христова
Марк 16:17-18 –“И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

ІІІ. НУЖДАТА ОТ СВРЪХЕСТЕСТВЕНО ЦЕРЕНИЕ НА БОГА
ТОГАВА И ДНЕС
Днес човек е много по-болен, отколкото всеки друг път.

1. Душевно болният човек:
А. Болното сърце
Б. Болната душа
В. Болните чувства

2. Физически болният човек
ü Някога имаше един лекар за всички болести
ü Днес, за лекуването на всеки орган на човешкото тяло, се грижат лекари от различни специалности

3. Господ е същият вчера, днеска и вовеки
Богът на церението!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.