ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИЛука 2:9-14 –„И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за вси…

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ
Лука 2:9-14 –„И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
В настоящата Рождествена проповед няма да говорим за подаръците, които получаваме на този ден, от роднини и приятели. Колкото и да ни ощастливят на момента тези подаръци, в последствие забравяме за тях, защото са с кратковременна стойност – цветята увяхват, дрехата се износва, лакомствата се изяждат, вазата се счупва, чантата се скъсва и пр.
Нека да посветим този Ден - на Подаръка с вечна стойност и значимост!
І. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Този подарък не е дъждовната (Ноева) дъга, а новата Небесна Витлеемска дъга, белегът за Божията любов към човечеството.
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
ІІ. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА СПАСЕНИЕТО
Йоан 1:29 –“На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света
ІІІ. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН СЛОВОТО БОЖИЕ
Йоан 1:1-2, 10-13 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога… Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У своите си дойде, но своите Му Го не приеха. А на тия, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
ІV. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
Йоан 8:12 –“Тогава Исус пак им говори казвайки: Аз съм светлината на света; който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
V. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТ МИР
Йоан 14:1, 27 –“Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене! В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място… Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Ефесяни 2:14 –“ Защото Той е нашият мир…
Филипяни 4:7 –“и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
VI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО  СЪДЪРЖА  В  СЕБЕ  СИ  ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА РАДОСТ
Лука 2:10 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките люде.
VІI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ
Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.  
Яков 5:14-14 –“Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.”
VІІI.ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА ГРИЖА
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
ІX. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Йоан 15:5-6 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много  плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка; и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.
Яков 4:13-17 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”
Х. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ПОДАРЪКЪТ, НАРЕЧЕН БОЖИЕТО СЛУЖЕНИЕ ЧРЕЗ СВЯТИЯ БОЖИЙ ДУХ
Деяние на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
1 Петрово 2:9-10 –“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте.”
XI. ПОДАРЪКЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ПОДАРЪЦИ, Е - ВЕЧНО НЕОБХОДИМ ПОДАРЪК 1. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, е подарък с вечна стойност и значимост
(Неподвластен на земни закони, финансови кризи, инфлация и пр.)
2. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, е подарък, предназначен за всички, без изключение:
Ø Подарък за малки и големи
Ø Подарък за учени и прости
Ø Подарък за бедни и богати
Ø Подарък за бели и черни
3. Подаръкът, който съдържа в себе си всички подаръци, носи послание към цялото човечество (Рождествена картичка)
Матей 11:28-30 –“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.”
Приеми с радост Божия подарък, по примера на децата!
Има ли дете по лицето на земята, което би се отказало от Рождествения  си подарък? Не се отказвай и ти!
Матей 18:2-3 –“А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам; ако се не обърнете, като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
Приеми Божия подарък и не се огорчавай, ако той е единственият ти подарък за Рождество Христово; защото той съдържа в себе си всички подаръци!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!