ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

ХРИСТОС, УЧИТЕЛЯТ НА ЦЪРКВАТА – ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА ЗА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ   http://www.youtube.com/watch?v=5NKAIjbJs34

ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

ХРИСТОС, УЧИТЕЛЯТ НА ЦЪРКВАТА –
ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА ЗА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ