Бог приготвя трапеза за вас

0

Кенет Хагин

Бог, нашият небесен баща, изпитва удоволствие да дава добри подаръци на Своите деца. Всъщност, Той е приготвил трапеза, така че дори и сред враговете ни ние да се радваме на Неговото присъствие и на Неговите благословения!

Матей 7:7 “Искайте, и ще ви се даде;търсете и ще намерите, защото всеки, който иска, получава”…

Някои хора мислят, че този стих казва, “Искайте и има възможност да ви се даде;търсете и може би ще намерите;хлопайте и може би ще ви се отвори”. Не! Когато искате, ще ви се даде – не вероятно или може би;когато търсите, ще намерите; и когато хлопате, ще ви се отвори!

Матей 7:8 – 11 “Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който ако му поиска синът му хляб, да му даде камък, или ако поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от него!”

За да проповядвате Божественото изцерение, ще ви стигне и стих 11, макар че Библията изобилства с такива. Нека ви покажа какво имам предвид. Колко от вас, родители, искат децата им да боледуват? Бихте даали всичко на света, за да им осигурите добра храна, живот и здраве.

С този стих можете да проповядвате и благоуспяване. Например, колко родители ще искат децата им да изживяват живота си като се съсипват от работа, така да се каже и при все това едвам свързват двата края? Нито един родител би се примирил с това! Много родители ще се жертват и самите те ще се заробят от работа, стига да видят децата си, че живеят по-добре от тях.

Матей 7:11 “И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от Него”.

Какво казва тук Исус? Той казва, че ако биологичните родители, които са лоши и плътски, знаят да дават добри дарове на децата си, колко повече вашият Баща, който е на небесата, ще ви даде добри неща! Искам да кажа:много повече отколкото земните родители могат да си помислят или направят! Това е защото “всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлината, у когото няма изменение или сянка на промяна”(Яков 1:17). Бог не се променя! Той винаги дава добри дарове!

Библията ни казва, че изцерението е добро нещо, но не е необходимо да изчетете Библията за да го разберете. Ако имате здрав разум, ще знаете това. Боледували ли сте някога? Били ли сте здрави? Кое от двете предпочитате? Да сте здрави, нали?

Аз съм бил болен! Физически бях негоден за нищо в продължение на първите 17 години от живота ми. На 15 годишната ми възраст, точно 4 месеца преди 16-тия ми рожден ден, състоянието ми се влоши и бях прикован на легло. Бях почти изцяло парализиран. Не можех да се обърна в леглото си или да се храня самостоятелно. Чувствах се така сякаш съм в затвор. Бях в тяялото си, но то не работеше. Да съм здрав и да мога да се движа за мен означаваше твърде много.

Но слава на Бога, в Библията пише, “именно Исус от Назарет – как Бог го помаза със Святия Дух и със сила;който обикаляше да прави благодеяния и да изцеля всички угнетявани от дявола;защото Бог беше с Него”(Деяния 10:38). Забележете, че изцерението е свързано с правенето на благодеяния. Изцерениетое добър Божи дар и то принадлежи на Божиите деца.

Спомняте ли си случая, в който ханаанката отиде при Исус, за да изцери дъщеря и и Исус и каза, “Не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кученцата”.

“Да”, каза жената, “но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им”(Матей 15:22-27). С други думи жената казала,”дай ми просто една троха и тя ще е достатъчна”.

Мисълта, която искам да ви внуша е следната:”Исус каза, че изцерението е хлябът на децата, следователно, изцерението принадлежи на децата”! В Псалм 23:5 пише, че Исус ни е приготвил трапеза. Чудя се дали на тази трапеза има хляб.

Много от псалмите са месиански; те предсказват идването на Христос, Месията. Например, в 22 псалом ние виждаме Исус, умиращ на Кръста. Псалмът бе написан стотици години преди Исусовата смърт. Този псалм извести предварително какво щеше да се случи. 24 псалом предсказа кога Исус Христос, Царят на Царете и Господът на Господарите ще царува на земята, а заедно с него и ние.

Сега сме във времето на 23 псалом. В 1 стих на този псалм пише:”Господ е пастир мой, няма да остана в нужда”. Но някои хора мислят, че Псалм 23:1 казва, “Господ е пастир мой, имам много нужди”.

Веднъж чух неколцина пастири да си говорят след служба. Присъединих се към тях малко по-късно, така че не успях да чуя първата част от разговора им. Но наистина чух един от пастирите да казва”А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса”(Филипяни 4:19). После той се отклони от Словото и изпадна в чисто човешки разсъждения, казвайки:”Но може и да не знаем от какво имаме нужда”.

Виждате, че този стих не работеше в живота на този служител, затова той се опитваше да разсъждава по своему върху него. Знаете ли, че със сигурност има причина, поради която този стих не работи в живота на този човек. Много пъти се опитваме да разрешим духовни проблеми с човешки разсъждения, но това, което трябва да направим, е да отидем при Божието Слово и да Му позволим да разреши нашите проблеми вместо нас, защото Словото винаги работи. В този случай Словото не действаше, защото този служител не вярваше, че Бог ще снабди всичките му нужди.

Когато го чух да казва това, аз не му казах нищо, но си помислих: ако ти имаше здрав разум, ти щеше да знаеш от какво имаш нужда! Искам да кажа, че когато сте закъснели с плащането на сметките, нали знаете, че трябва да ги платите? Или ако виждате опастност да се ударите, нали имате достатъчно разум, за да знаете, че трябва да избегнете тази опастност? Твърдо да! Ние знаем от какво се нуждаем.
Това, което каза този служител, беше просто измъкване от ситуацията. След това, той продължи да говори,”Добре, ама това може да е нещо, от което ние изобщо не се нуждаем. И Бог никога не е обещавал да снабди всичките ни нужди.”

В момента, в който този служител каза това, в съзнанието ми изскочиха следните стихове:”Господ е пастир мой, няма да остана в нужда”(Псалм 23:1) и “Лъвчетата търпят нужда и глад;но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за нищо добро”(Псалм 34:10).

Ето затова трябва да вземем Божието Слово в духа си и да го попием така, както гъбата попива вода. Трябва да обучим себе си така, че във всяка ситуация в живота си да се питаме:какво казва Словото за тази ситуация? И ако не знаем какво казва, то тогава да открием. Защото Исус каза:”Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде”(Йоан 15:7).

Очевидно служителят не знаеше, че Словото казва:”Исус е добрият Пастир(Йоан 10:11,14) и че след като Господ е твоят Пастир, ти няма да останеш в нужда(Псалм 23:1).

Често си лягам вечер и се събуждам сутрин като си казвам:”Господ е пастир мой, няма да остана в нужда”, а след това конкретизирам точно в какво няма да остана в нужда. Аз казвам:”Няма да остана в нужда от сила – духовна, физическа или умствена. Няма да съм в излишък от способност, защото имам Святия Дух и Той ми помага да върша работата си(Деяния 1:8). Няма да остана в нужда за изцеление. Няма да остана в нужда за пари. Няма да остана в нужда за нищо, защото Господ е Пастир мой”!

Исус е добрият пастир. И няма значение какво се изправя срещу нас, Той е винаги при нас, за да ни защитава. Точно това ни обещава в Псалм 23:4: “Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло;защото Ти си с мене;твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават”.

Сега не се опитвайте да извличате от тези стихове смисъл, който те не носят. Псалмистът тук не говори за физическа смърт. Той не би могъл да има предвид физическа смърт, защото ако ти си християнин и умреш, ти ще отидеш в рая, а там ти не си заобиколен от врагове. Ти си заобиколен от Божиите ангели и светии.
Но сега все още сме на тази земя. Псалмистът казваше, че в този живот ние ще преминаваме през долината на мрачната сянка – духовна смърт, болест, неразположение и бедност. Но в самия следващ стих пише:”Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми”(Псалм 23:5). Така че, докато минаваме през долината на мрачната сянка, Бог приготвя трапеза пред лицето на нашите врагове!

А кои са нашите врагове? Сатана и неговата свита. В 1Петрово 5:8 пише:”…Про-
тивникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне”. Думата “противник” означава опонент, враг, някой, който се е наредил в боен ред срещу някого. Петър адресира това послание към християните, а не към грешниците. Дяволът не обикаля, за да погълне грешници, той вече ги е погълнал!

Дяволът обикаля и търси кого да погълне, но вие стоите на трапезата на Отец ни! Така че, какво ще направите за това? Исус каза, “…писано е:не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста”(Матей 4:4). Вижте, това, което е хлябът или храната за човешкото тяло, това е Словото за човешката душа. Така че, вземете хляба на Словото и накарайте дявола да избяга, така както направи Исус, когато бе изкушаван в пустинята. Всеки път, когато дяволът го изкушаваше, Той казваше:”Писано е”. Виждате, че трябва да кажете на дявола това, което казва Словото.

Да! Дяволът търси, за да ви погълне, но вие имате какво да направите за това. “…Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света(1Петрово 5:9).

В един друг превод пише “стоейки твърди във вашата вяра” вместо “стоейки твърди във вярата”. Вяра в какво? Вяра в бог и Неговото Слово. В Ефесяни 6, Павел съветва вярващите да се облекат в Божието всеоръжие, за да могат да устоят срещу хитростите на дявола. Въоръжението, което трябва да облечем е със защитни цели. Но оръжието, с което ще се води битка, е “…меча на Духа, който е Божието Слово”(Ефесяни 6:17). Именно с меча на Духа караме дявола да бяга от нас.

Забелязахте ли, че в Псалм 23:5 пише, че Бог приготвя пред нас трапеза в присъствието на нашите неприятели? Дяволът и неговата свита са все още тук, защото според 2Коринтяни 4:4 сатана е князът на този свят. А как сатана стана князът на този свят? Адам извърши предателство и му се продаде.

Да, сатана и неговите последователи са тук на земята. Ние не отричаме неговото присъствие, но Бог е приготвил трапеза в присъствието на нашите неприятели. Нашите врагове не могат да се приближат до трапезата. Бог не е приготвил трапеза за нашите врагове. Той е приготвил трапеза за нас в присъствието на нашите неприятели. И въпреки това, хората често вместо да седят на трапезата и да се радват на това, което е на масата, се обръщат назад към своите врагове.
Веднъж един пастор ми каза:”Брат Хагин, аз накарах дявола да бяга”.

Аз казах:”Ами, слава на Бога!”
А той каза:”Бедата е, че аз бягам, а той е след мен”.

Не! Не ние трябва да бягаме от дявола! В Библията пише:”…противете се на дявола, и той ще бяга от вас”(Яков 4:7). Вие трябва да накарате дявола да бяга. Много пъти, обаче, християните бягат от него.

Те повтарят все едно и също нещо:”Дяволът е след мен” и “дяволът направи това и онова”. А те трябва да се обърнат и да говорят за това, което виждат на масата. Масата празна ли е? Не! Всичко, което Бог е приготвил за нас, е на тази трапеза. Ако се нуждаете от изцерение, просто кажете,”Моля те, подай ми филийка от хляба на децата”! Ако се нуждаете от победа, просто кажете, “Моля те, подай ми купа с победа”!

Всичко, от което се нуждаете, е на тази трапеза. Но трябва да знаете какво има на масата, а после да участвате в гощавката. Ако не знаете какво има на нея, няма да можете да участвате. Дори да знаете какво има на масата, то няма да ви принесе полза, ако не участвате в гощавката.

Същото е валидно и в живота. Може да имате маса с всякакви лакомства, но те няма да ви принесат никакво полза, ако не ядете от тях. Да, ама как да участвам в това, което Бог е сложил на масата. Чрез вяра!

Божиите благословения няма просто да паднат върху главите ви като узрели череши от дърво. Не! Вие трябва да си ги вземете чрез вяра. Така че, откриите какво ви принадлежи и вземете това, което Христос изкупи чрез Своята смърт, възкресение и погребение. Когато сте наясно какво ви принадлежи, вие ще се радвате на победата, която Христос има за вас. Дяволът ще се опитва да ви попречи да стигнете до нея, но чрез упорита, постоянна вяра в Христос, победата ще бъде ваша!

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.