Библията – книга на надеждата

0

Библията е книгата на живота. Ако ние я възприемем лично, ще открием в нея Божия план за нас. Всеки, който осъзнава греховете си и търси прощение от Бога, става „ново създание“, казва апостол Павел. Това е най-големият феномен в човешк…

Библията – книга на надеждата

Библията – книга на надеждата

Библията - книга на надеждата Библията е книгата на живота. Ако ние я възприемем лично, ще открием в нея Божия план за нас. Всеки, който осъзнава греховете си и търси прощение от Бога, става „ново създание“, казва апостол Павел. Това е най-големият феномен в човешката история – „новороденият“ човек, за което говореше Исус Христос на Никодим, като очакваше, че този мъдрец ще може осмисли тази божествена истина. Тук е разковничето на мечтата ни за ново общество, което могат да изградят само духовно обновените чрез Божието слово човешки души!    Днес, след повече от 1150 г. християнство, след 150 г. от издаването на „Цариградската библия“, тя е достъпна за нашия народ, както никога през цялата ни история. Само тя може да ни помогне да преодолеем неудачите на съвременния преход.  Цар Соломон пише в началото на книгата Притчи:    „А всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло“ Притчи 1:33.   Тук намираме много сериозни обещания. Дефинирани са три изключително важни проблеми, които днес са от първостепенно и жизнено значение за нашата съвременност: безопасност, спокойствие и живот без страх. Някой може ли да ни предложи друга алтернатива или по-добро решение как да се справим с нашето постоянно безпокойство и тревоги?    Убеждаваме ли се колко е актуално и вярно Божието слово? Това ни липсва днес в този хаос, в който живеем, в един свят, в който духовността и Библията са изместени от много фалшиви и мимолетни ценности.    Библията е книга на Надеждата! Ако я нямаше Библията, този свят щеше да бъде много мрачен и беден. Божието слово ни обгръща с топлина, оживява в нас, отговаря на въпросите ни, помага ни да решим проблемите си, показва ни верния път в живота. Ето защо е толкова важно да разберем, че Бог е в настоящето, а не само в историите от миналото или в очакваното бъдеще?   При встъпването си в длъжност 24-тият президент на САЩ Стивън Кливланд казва: „Този блуден син, който днес стои пред вас, достигна дотук само благодарение на Библията“. Това ни дава надежда, че Божието слово продължава да е важно и ценно! Пред нас е големият въпрос за християнската Надежда! Ще я пренебрегнем ли? Имаме ли по-добра алтернатива?    Всеки въпрос в нашите коментари поражда нови въпроси и ние неусетно сме въведени в една спирала. Ще експериментираме ли в търсене да си купим надежда според нашите големи желания и очаквания, в противовес на нашите малки възможности? Какво може да ни изведе нагоре, към светлината на Божието присъствие? Само едно: Библията, която ни води по пътя на вярата. Само тогава Христовото присъствие в живота ни може да стане реалност и източник на надежда и да ни даде увереност да се доверим на Божиите обещания.   Само вярата в Бога може да промени отношенията в обществото, може да спре завладялата ни престъпност и агресия. Само така можем да изградим една справедлива правова и социално ангажирана държава за нашите деца и следващите поколения.    Ще споделя история на ученичка от 10-ти клас в математическа гимназия, активно ангажирана в живота на църквата. В училище в час по биология учителката по учебната програма представя теорията на Дарвин за произхода и еволюцията на видовете. В края на урока момичето вдига ръка и обяснява, че има и друго учение за възникване на света и човека.    Учителката пита: „Откъде знаеш?“. „От Библията!“ „О, ти си чела Библията?“.  „ Да, чела съм и продължавам да я чета“.   Изважда малката си червена Библия на Българското библейско дружество и чете в началото на книгата Битие:  „В началото Бог сътвори небето и земята. ... И Бог създаде човека по Своя образ“. Битие 1:1,27.   Учителката е впечатлена. Нещо повече – тя я кани в часовете и на другите паралелки да разкаже на съучениците си алтернативата на еволюционната теория. Има ли по-добро бъдеще за подрастващите от пътя на вярата чрез Библията? Има ли по-добра перспектива за църквата от тази, да увлече и мотивира младежите в познанието на Библейските истини?    Бог използва различни хора по различен начин за вярно свидетелство на Своето слово. Нашата задача е да продължим да разпространяваме това свидетелство: колко е ценно и актуално Божието слово и днес! Библията има силата да преобразява и променя човека. Вие знаете ли друга идея, която може да мотивира млади хора да вземат най-важното решение в живота си и да са готови да споделят вярата си? Младите хора в нашите църкви трябва да бъдат обект на специално внимание и подкрепа. Успех има само там, където се инвестира в тях. Няма жътва без усърдна сеитба.   Нашето бъдеще принадлежи на хората, които вярват в Исус Христос – Божия Син. Ще побеждават духовно силните! В какво се състои тяхната сила? В упованието им в Бога! В надеждата, че Бог е над всички и над всичко! Тази увереност може да стане реалност само ако Библията стане част от живота ни.    Преди години, в края на 19-ти век, в отговор на скептици за резултата от неговите усилия, мисионерът д-р Алберт Лонг казва:  „Аз не желая да правя протестанти. С моята просветителска работа искам да заинтересо̀вам българите от Божието слово и те да започнат да прилагат в живота си Христовите принципи на правда и истина“.    На въпроса защо полага толкова труд, той отговаря: „Аз работя за бъдещето!“. Думите на д-р Лонг са пророчески. Той и съратниците му дадоха на нашия народ Библията на говоримия език, за да бъде достъпна за всеки, който пожелае да я има в своя дом и в своя живот.    През тези дни съвместно с академичната общественост се представи луксозно стереотипно издание на „Цариградската библия“. Видни учени участваха в празничното събитие и изложбата по случай 150 годишния юбилей.  Проф. Аксиния Джурова, директор на центъра за славяно-византийски проучвания в Софийския университет:  „Голямо предизвикателство е във времето на виртуалната култура да накараш младите хора да се обърнат към Библията, затова нарекохме изложбата „Вечната книга“ Ако има нещо, за което много се говори днес, това е битката за паметта. Библията е била и ще бъде!“.    В изложението си проф. Валери Стефанов, ръководител на Катедрата по история на българската литература и декан на Факултета за славянски филологии, каза:    „Ако успеем да социализираме този проект, ще има повече българи, които ще знаят, че в основата на тяхното културно самосъзнание, на тяхната идентичност стои именно „Цариградската библия“. Няма значение какво е тяхното вероизповедание. Това е книгата, която е отворила духовните хоризонти на българина“.   Библията идва от древността, но не принадлежи на миналото. Тя ни помага да осмислим настоящето, за да може да ни води по пътя към бъдещето! Нашият народ ще има бъдеще, ако Библията намери подобаващо място в обществото. Искаме ли Божествената мъдрост и истина да ни водят в нашия житейски път?    Има само една истина! Истината не може да се скрие. Във всеки период от човешката история тя е завладявала будните съвести и умове и е ставала все по-актуална и ценна.   Днес тя може отново да е водеща сила за нашия народ, какъвто е бил приносът на Библията на говоримия език в края на Българското възраждане за утвърждаване на книжовния български език и става импулс за развитието на българската култура и идентичност. В това трябва да бъдем напълно убедени. Заслужава да се посветим в служба на разпространението на истината чрез Божието слово!  Търси истината! Слушай истината! Изучавай истината! Обичай истината! Говори истината! Пази истината! Защитавай истината до смърт!  Ян Хус - чешки проповедник и реформатор,  изгорен жив заради вярата си.   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.