Бъди дъб, не гъба

Бъди дъб, не гъба

26.07.2020 Off By Evangelsko.info

/проповед/

Бъди
дъб, не гъба –

дай възможност на Бог да работи – научи се да чакаш

„Чакай
Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти; да, чакай Господа.“ (Псалм 27:14)

Ето,
че сме пред прага на новата година. Преди малко благодарихме на Бог
за отминаващата 2017-та година. Толкова много неща се случиха за
тези 365 дни! Толкова много благословения изля той в живота ни през тази