Aзиа Биби към християните: Използвайте гласовете си

Aзиа Биби към християните: Използвайте гласовете си

15.01.2012 8 By Evangelsko.info

Американски журналист, на който неотдавна му е било позволено да говори с Азиа Биби за нейното задържане и условията в които живее, съобщава, че Биби е простила на тези, които са допринесли за сегашните страдания на нея и семейството й. В затвора, Биби често се моли и пости за нейното семейство и за другите преследвани християни. Незавсимо, че вижда семейството си за един час всяка седмица, на нея й липсват дъщерите й. Тя е изолирана в килия, откъдето й се позволява да излиза навън за по 30 минути на ден. Биби е казала на репортера, че изцяло се е доверила на Бог и е приела Неговата воля. Тя умолява християните по света да продължат да се борят за преследваните християни и да бъдат гласа на безгласните.