Автор: Evangelsko.info

09.02.2009 0

Д-р Джак У. Хейфорд

By Evangelsko.info

Призованите в служение днес, се сблъскват с предизвикателства, за които техните предшественици, живели век по-рано, дори не са предполагали! Много…