7 Юни / ПРИТЧИ

прочит за деня: Притчи 2-3 глава УПОВАВАЙ СЕ “Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.” (Притчи 3:5,6) Едно от най-големите обещания в Библията се намира точно в книгата Притчи. Соломон, авторът на Притчи, разбираше добре, че…

прочит за деня: Притчи 2-3 глава

УПОВАВАЙ СЕ

“Уповавай се на Господа от
все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправя пътеките ти.”
(Притчи 3:5,6)

Едно от най-големите обещания в Библията се намира точно в книгата
Притчи. Соломон, авторът на Притчи, разбираше добре, че има връзка между
Божиите обещания и тяхното изпълнение. Той знаеше, че почти към всяко обещание е
прикрепено условие. Той също така знаеше нещо за конфликта между познатото и
непознатото и за доверието към Бог за това, което не може да се види.

Често си мислим, че има някакъв модел при изпълняването на Божиите
обещания. Дори търсим логиката за тяхното осъществяване, за да се облегнем на
опитността от преживяното в живота.

Но как ли би изглеждал живота на човек, който уповава от все сърце на
Бог? Как ли би изглеждал самият човек? Аз бих нарекла такъв човек уверен, но не
в себе си, а в Господа. Уверен, защото е положил живота си и свободната си воля
на олтара, знаейки че планът на Бог за неговия живот надминава всяка човешка
представа за успех.

Пълното значение на думата „уповавай” в тези стихове е „да разчитам, да
имам доверие в някого, да се облягам на друг”. Като малки деца да протягаме
ръце към нашия Татко, Който никога няма да ни предаде, независимо колко глупаво
може да изглежда това за другите.

Понякога проблемът е в нашето колебание да предадем бремето на
неизвестността в ръцете на Бога. Тъй като не можем да видим бъдещето, и днес,
както и в дните на Соломон, нашето собствено разбиране често е пречка за
доверието ни в Бога. Но ако повярваме, че Бог няма да ни излъже, че Той е
достъпен и че е верен на обещанията Си, тогава можем да разчитаме на Неговата
доброта и вярност.

Мануела Манолова