5 следизборни въпроса към Църквата

5 следизборни въпроса към Църквата

29.05.2019 1 By Evangelsko.info
  1. Политическа организация ли е църквата?
  2. Трябва ли пасторите да се занимават с политика или да стават политици?
  3. Каква е политическата роля на Евангелските църкви в България?
  4. Способни ли са политическите партии в които участват евангелски вярващи да стабилизират положението в България?
  5. Как може да се изпълни писаното: Когато праведните са на власт, людете се радват?