5 март / БИТИЕ

5 март / БИТИЕ

05.03.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Битие 36 – 39 глава

ДЕЦАТА ПОВТАРЯТ МОДЕЛА НА РОДИТЕЛИТЕ СИ

„А Израил обичаше Йосиф повече от
всичките си чада, защото беше син на старостта му; и му бе направил шарена
дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките
му братя, намразиха го и не можеха да му говорят дружелюбно.“
(Битие 37:3-4)

Не ще и дума, конфликтите между
децата в едно семейство са заложени от грешките на родителите! Яков обичал
Йосиф повече от останалите си деца и демонстрирал така,
че предизвикал ревността им. Неправилният
родителски модел на Яков за взаимоотношения с децата му
е причината те
да имат неправилни взаимоотношения помежду си! Нека ви напомня, че самият Яков
и брат му Исав са били отглеждани от родителите им с такова погрешно отношение:
Исак обичаше Исав, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Яков.(Битие 25:28)

Яков, който си е патил от този модел
на фаворизиране, сам го повтаря, когато идва неговия ред да бъде родител.
Спомнете си, че и ние, като деца, когато сме се сблъсквали
с поведение, което сме приемали като проявена неправда от родителите ни, сме си
казвали: „Аз няма да постъпвам така с
децата си!” Но когато идва нашият
ред да бъдем родители, без да се замисляме, повтаряме техния модел на
възпитание. И точно в това се състои проблема:
ГРЕШКИТЕ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
СЕ ПОВТАРЯТ И УСЛОЖНЯВАТ ПРИ ВСЯКО СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ!

Разбира се, ако с искрено сърце се
стремим към Бог и изпълняваме Неговата воля, Бог може да преобърне грешките ни
за наше добро така, както това се случва с Йосиф и братята му. Но Божията воля не е да повтаряме погрешните модели на
нашите родители, а да следваме Неговия модел на бащинство!

Ние не знаем каква щеше да бъде
историята на Израил, ако я нямаше тази ревност между синовете
на Яков. Но ако Бог може да обърне за добро нашето неправилно
поведение, то колко повече онова, което е по Неговата воля, ще бъде за наше
благословение и за Негова прослава!

*         
*          *

„Възпитавай детето отрано в пътя, по
който трябва да ходи; и не ще се отклони от него, когато остарее!“
Притчи 22:6

„И вие, бащи, не дразнете децата си,
а ги възпитавайте в дисциплина и наставление Господне.“
Ефесяни 6:4

„Брат, онеправдан, е по-недостъпен
от укрепен град; и разногласията са като лостове на крепост.“ Пр
итчи 18:19

Без добри бащи няма добро възпитание
– въпреки всички училища. Николай
Карамзин

Баща е този, който възпитава, а не
този, който създава.  Менандър

Възпитанието е велико дело – от него зависи съдбата на човека. Висарион Белински

Възпитанието е усвояване на добри привички. Платон

Румен Иванов
повече публикации от автора може да откриете на
https://golyamotochetene.wordpress.com