4 Март / 1 КОРИНТЯНИ

4 Март / 1 КОРИНТЯНИ

04.03.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: 1 Коринтяни 1-2 глава

ЛИШАВАНЕ НА КРЪСТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Христос ме е пратил да проповядвам благовестието не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си. (1 Коринтяни 1:17)

За Павел главната цел на проповядването се изразяваше в това да не лиши кръста от значението му.

Истината, че Христос е допуснал да бъде прикован на кръста и да умре там за нашите грехове, е централна в християнството. Ние не се спасяваме поради нашия висок морал, поради възхитителните си дела на благородство или поради големите си подвизи, а поради вярата си, че Исус е застанал вместо нас на онова мъчително място.

Павел нямаше за цел да се изтъква като голям специалист, да смайва хората с красноречието си, да изрежда аргументи и доказателства. Целта му беше да води души към спасение. Затова неговата дейност имаше успех. Тя сложи началото на християнството, положи неговите здрави основи.

Колко различно е убеждението на ап. Павел от това, което наблюдаваме по-късно! Отнякъде се появяват едни надменни „благовестители”, едни хора, които сякаш са си поставили за цел да омотаят простото Евангелие в сложни опаковки, така че никой да не може да разбере за какво става дума. Тяхната цел е противоположна на тази, която Павел си е поставил. Те не проповядват Христос, а себе си. Не ги е грижа за душите, а за личната им суета. Не се наслаждават на Христос, а на собствените си обучени гласове. Евангелието звучи по същия начин, но нещо е извадено от него, лишено е от силата си. Няма живот в него. Както е казал някой, на Святия Дух Му трябваше една проповед на Петдесятница, за да се покаят 3000 души, а днес са нужни 3000 проповеди, за да се покае един човек.

Дано не лишаваме Христовия кръст от значението му! Няма друга сила, която да докосне сърцето на човека и да го доведе до покаяние, освен силата на Святия Дух. А тя е там, където благовестителят няма за цел да прославя себе си, а да сочи пътя на обърканите.

Молитва: Святи Боже, издигай пред очите ни силата на вярата, която ни е завещана, като ни показваш стойността на Христовия кръст. Помогни на всеки, който изпитва съмнение, да се освободи и да се обърне с дълбока благодарност към Теб, своя Създател.

Тема за размисъл: Насладата от това да видиш как души се спасяват е несравнимо по-голяма от насладата на суетното проповядване.

Данаил Налбантски

можете да откриете размислите на
@DanielNalbantski във фейсбук или Messenger