19 Февруари / БИТИЕ

19 Февруари / БИТИЕ

19.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: БИТИЕ 28-31 глава

СЕМЕЙНО ЕЗИЧЕСТВО

„…Рахил открадна домашните идоли на баща си… Яков не знаеше, че Рахил ги е откраднала… А Рахил беше взела домашните идоли и ги беше сложила под седлото на камилата, и седеше на тях. Бит. 31:19, 32, 34

Тази историята е невероятно поучителна!
Яков взима семейството си и бяга от своя тъст Лаван. Тайно, без той да знае, любимата му жена Рахил отмъква идолите на баща си, за да ги пренесе в дома на своя съпруг.

Яков не е бил идолопоклонник. Той е наследил от баща си Исак и от дядо си Авраам вярата в единствения Бог, в Когото и ние вярваме, и на Когото не бива да се правят кумири. Рахил обаче е била езичничка при баща си и от детството си се е кланяла на семейните идоли за късмет, за здраве, за печалба, за любов или какво ли още не. Страшното е, че тя е пренесла почитанието към тези фалшиви богове и го е предала на следващите поколения. Така предаваните от поколение на поколение идоли са ставали причина за Божия гняв и наказание.

Нека сега тази библейска история оживее за нас, в нашето време.

Всеки е наблюдавал от детството си как родителите му са се справяли с проблемите. Виждал е как те са преследвали амбициите си или как са налагали волята си, или как са получавали онова, което искат. Тези начини са се превърнали в модели на подражание, които родителите, а след това и децата им, почитат като средство за постигане на определени резултати. Те всъщност са семейните кумири за успех, влияние и щастие.

За някои семейства това е почит към бога на манипулацията. За други е насилието. Има и такива, в които сърденето и негативизма са издигнати в култ. За други парите са истинският бог, но има и такива, които почитат прахосничеството! За много изнудването е на пиедестал. Любовта към флирта и „тънките“ удоволствия също могат да бъдат семейни идоли, както и алкохола, и циничното поведение! Но най-често идолите, на които се кланят семействата, са повече от един. Странното е защо тези хора твърдят, че не са езичници?!

И тук идва трудният въпрос:

Кои са нашите семейни богове?

Не! – ще се защитим ние – Ние сме от християнски семейства и нямаме такива идоли!

Добре тогава:
Как постигаме целите си?
Как получаваме вниманието на другите?
С какви средства „уреждаме“ живота си?
Как разпускаме от напрежението?
Как налагаме мнението си?

А Христос използвал ли е тези средства?
А Божието Слово препоръчва ли ги или ги осъжда?

Има ли нехристиянски модели, които сме пренесли в домовете си?
Разпознаваме ли сред тях неправилните модели на поведение на нашите родители?

Ако има такива модели, какво да направим?
МНОГО ПРОСТО! ИЗХВЪРЛЕТЕ ГИ ОТ УПОТРЕБА!

Румен Иванов