18 Февруари / РИМЛЯНИ

18 Февруари / РИМЛЯНИ

18.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Римляни 13-14 глава

ПОЧИТ, ДАНЪЦИ И ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ

Апостол Павел заповядва на християните да се покоряват на държавните власти в период, в който начело на Рим застава един от най-нечестивите и страховити фигури в човешката история – Император Нерон. След първите си три брака с жени, Нерон се „омъжва“ и за двама мъже в официални брачни церемонии, един от които е било младо момче. Убива собствената си майка и организира едно от най-жестоките (документирани) гонения против църквата. Фактът, че в контекста на управлението на Нерон, Павел еднозначно посочва непокорството към властите като неправилно в Божиите очи, доказва, че управниците трябва да се почитат, не заради техните лични качества, нито заради добрите им управленчески умения, а заради поста, който заемат. Когато показваме почит към властите, ние показваме почит към Бог, който ги е създал. Живеейки в държава, в която статистически 50% от доходите на населението са в т.нар. „сива икономика“, за съжаление мнозина християни намират извинения да не плащат данъците си. Те казват: „Защо да си плащам данъците, когато управниците са корумпирани?“ Но библейският текст е категоричен: ние плащаме данъците си от почит към Бога, а не защото държавата го заслужава!

Взаимоотношенията ни с хората около нас също трябва да бъдат направлявани от закон – ЛЮБОВТА, която изпълнява Моисеевия закон, защото тя не върши зло на другите. Апостолът предупреждава, че колкото повече наближава свършекът на този век, толкова по-усърдни трябва да сме в очистването на живота ни от делата на тъмнината, които се пораждат от плътските ни страсти. В личната ни обхода отново сме призвани към святост, а в отношението ни към другите вярващи сме насърчени да бъдем ръководени от любовта, разбирайки че безкрайната стойност на всеки човек е изразена в жертвата на Господ Исус на кръста. Разбирайки това, ние ще живеем така, че да служим за изграждане на другите във вярата, дори това понякога да ни причинява неудобство.

Лина Хотнишка