ВИЖТЕ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ БОГ ОТЕЦ

ВИЖТЕ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ БОГ ОТЕЦ

09.02.2020 Off By Evangelsko.info


1 Йоаново 3:1 -„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.“
I. ВИЖТЕ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ БОГ ОТЕЦ!
ЛЮБОВТА НА СЕМЕЙСТВОТО
1. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която се ражда семейството
За създаване на семейството през вековете, е била използвана или препоръчвана, многоразлична любов; но всяка една от тях е пропадала.
Устоявала е само Божията любов!
2. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която живее семейството
3. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която служи семейството
·        Любов, чрез която се ражда гостоприемството
·        Любов, чрез която се ражда общението
II. ВИЖТЕ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ БОГ ОТЕЦ!
ЛЮБОВТА НА ЦЪРКВАТА
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
1. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която Църквата се роди
Йоан 3:16
Матей 16:18 -„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара), и на тая канара ще съградя моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
2. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която Църквата се обединява
Йоан 17:22-23 -И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
3. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която Църквата служи
Бог Отец даде Своя Единороден Син тогава, а днес, чрез същата Любов Той продължава да дава най-добрите си синове и дъщери – да служат в света
Йоан 17:15-18 –„Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света както и Аз не съм от света. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;“
III. ВИЖТЕ КАКВА ЛЮБОВ Е ДАЛ НАМ БОГ ОТЕЦ! –
ЛЮБОВТА, ЧРЕЗ КОЯТО СВЕТЪТ СЪЩЕСТВУВА
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
1. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец! – Любов, чрез която светът живее
Животът на всеки човек е от Бога – и на праведните, и на неправедните.
Матей 5: 44-45 –„Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;  за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.“
2. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец!
Любов, чрез която светът се храни, пои, облича и закриля.
3. Вижте каква любов е дал нам Бог Отец!
·        Какво ще направиш с тази любов?
·        Как ще отговориш на тази любов?
·        Готов ли си да приемеш тази любов?