ДУХЪТ НА ПЕТДЕСЯТНИЦА

д-р Теол. Доний К. Донев Деяния 2:1-4 И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И […]

ДУХЪТ НА ПИОНЕРИТЕ

През миналата седмица Бог много силно ми говори за пионерите и пионерския дух. Темата на едно събрание, на което присъствахме наскоро с Мишел беше за пионерския дух в нас и нашите служения и докато слушах, Бог започна да ми показва неща за нашата църква. Желая да споделя с вас някои от характеристиките на пионерите, защото […]