СЪЖИВЛЕНИЕ ПО ОТКРОВЕНИЕ

05.07.2007 0 By Evangelsko.info

rapture

Първа Петдесятна църква – гр. Бургас с пастор Илчо Ефтимов и Bibliata.com обявяват интерактивен семинар на тема „Есхатология на книгата Откровение”.

8 юли 2007 10:00 Седемте църкви от Откровение
8 юли 2007 18:00 Седемте църкви от Откровение
9 юли 2007 18:00 Грабването на църквата
10 юли 2007 18:00 Възкресение и съд
11 юли 2007 18:00 Градът на Бога

Семинарът ще се състои в сградата на Първа Петдесятна църква гр. Бургас 8000, ул. „Ал. Стамболийски“ №4. Телефон за контакти: (056) 817936.