Премахват църковни надписи

Премахват църковни надписи

05.04.2019 1 By Evangelsko.info

Да се молим за църквите в Китай, които са подложени на много ограничения, включително и този пример с премахването на първата заповед от декалога.

Представители на китайското правителство са наредили премахването на църковен надпис, който съдържа първата заповед, защото смятат, че това е в пряко противоречие…