Пътят на молитвата (Яков 5:13-18)

Пътят на молитвата (Яков 5:13-18)

27.12.2019 Off By Evangelsko.info

/проповед/

Пастор на църква наблюдавал по време на молитвата как едно момче се моли много горещо и непрекъснато повтаря „Амстердам, Амстердам, Амстердам.“ След края на службата отишъл при него и попитал: „Синко, много съм насърчен, че се молиш толкова усърдно, но чух че повтаряше непрекъснато „Амстердам, Амстердам, Амстердам.“ За какво точно се моли?“ Момчето отговорило, „Ами току-що мина