Aтаки срещу религиозна свобода

Aтаки срещу религиозна свобода

26.06.2019 1 By Evangelsko.info

https://www.htv.bg/news/read/id/1032?fbclid=IwAR2-1XNcaVL9e8qgDPyQ2qZtRTUaCb2m79Se2stT58AnBtPFzuWpB_OodOg

Според Обсерваторията за религиозна свобода и свобода на съвестта тези инциденти са нараснали с 20% през 2018 година.Според „Доклада за атаките срещу религиозната св…