7 Юли / ЛУКА

7 Юли / ЛУКА

07.07.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня:
Евангелие от Лука 1
7-18 глава

СЛЕПЕЦЪТ

„Какво искаш да направя за теб?…“
(Лука 18:41)

Този въпрос
задава Исус на слепеца, който седи край пътя за Йерихон. Стори ми се странно.
Вижда се, че човекът е сляп. Вика към Него. Пределно ясно е какво иска. Но
Господ, за когото нещата са ясни не само отвън, а и отвътре, го пита какво иска
от Него.

Това би
попитала златната рибка рибаря, който я е уловил или джинът от лампата на
Аладин, но Исус?! Та нали Той знае всичко?! Знае желанията и нуждите ни преди
да сме ги изказали. Защо не действа въз основа на Своето знание? Хм!

Явно
въпросът Му има съвсем различна цел. За разлика от златната рибка или други
вълшебни същества, Той няма нужда от информация за нас. Търси нещо друго и това
е нашата близост. Иска да общува с нас. Иска да чуе копнежите, мислите,
чувствата ни от собствената ни уста. Да достигне онази дълбочина на близост,
където с пълна свобода и доверие можем да се отдадем на радостта и сладостта от
общуването си с Него.

И още нещо.
Исус не е вълшебник, който просто изпълнява неизпълними за нас желания. Целта
Му е не само да посрещне видимата нужда на слепеца да прогледне, а да задейства
у него спасителна вяра. Защо мисля така? Защото в следващия стих Той казва:
„Прогледни! Твоята вяра те спаси.“
(букв. превод от KJV, използваната дума на гръцки е „sozo).

Божието
действие винаги е насочено много по-надълбоко от нашите желания, копнежи,
представи и видими нужди. То цели да стигне до корена на най-голямата ни нужда
– цялостното ни спасение и уподобяване по образа на Исус Христос.

А сега
затвори очи и си представи, че Исус се обръща към теб и те пита: „Какво искаш
да направя за теб?“

Какво ще Му
отговориш?

Габриела Николова