50 дни на молитва: Ден 16 – Избери място за молитва

50 дни на молитва: Ден 16 – Избери място за молитва

05.05.2020 4 By Evangelsko.info

50dni
[+] Местата имат значение за Бога, иначе Той не би ги създал
[+] Библията споменава някои специални места: Горницата, Eрихон, Ветил, Зарафат, Гетсимания
[+] Исус имаше специални места за молитва
[+] Намери своето лично място за молитва

Яков 1:6 Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.