Живеем в свят на етични бебета

Омар Брадли, един от генералите във Първата световна война, в речта си послучай деня на победата през 1948 г. в Бостън:

„С чудовищните оръжия, с които разполага, човечеството рискува да бъде вкарано в капана на този свят от своите морални по…

Живеем в свят на етични бебета

Живеем в свят на етични бебета

Омар Брадли, един от генералите във Първата световна война, в речта си послучай деня на победата през 1948 г. в Бостън: "С чудовищните оръжия, с които разполага, човечеството рискува да бъде вкарано в капана на този свят от своите морални подрастващи. Познанието на науката отдавна надмина способността ни да я контролираме. Ние разполагаме с много хора, посветени на науката, но с малко...