ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА ГОЛГОТА – БОЖИЯТ ПОДАРЪК

0

Евреи 9:22 -„А според закона почти всичко с кръв се
очиства; и без проливането на кръв няма опрощение.“*І. ХРИСТОВАТА
КРЪВ, ПРОЛЯТА НА ГОЛГОТАЙоан 6:53 -„ Затова Исус им рече: Истина, истина ви
казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кр…

Евреи 9:22 -„А според закона почти всичко с кръв се очиства; и без проливането на кръв няма опрощение.“*

І. ХРИСТОВАТА КРЪВ, ПРОЛЯТА НА ГОЛГОТА

Йоан 6:53 - Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“ 

Матей 26:17-18 -„А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха (отидоха) при Исуса и рекоха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата? Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам пасхата с учениците Си.“

Йоан 3:14 -„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,“

Йоан 19:17-18 -„И така, взеха Исуса; и Той, сам носейки кръста Си, излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, където Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата.“

ІІ. ХРИСТОВИТЕ РАНИ НА ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ -
НАЙ-ДОБРИЯТ НОВОЗАВЕТЕН ПОДАРЪК ЗА НАС

Йоан 19:34 -„Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“

Йоан 20:19-20 -„А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата (посред), и им каза: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.“

Ø Раните от Христовото разпятие - белегът на Христа за Неговото разпятие

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО
ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО НА ХРИСТА

Исая 53:9 -„И определиха гроба Му сред
(между) злодеите, Но при смъртта Си (Му) при богатия; макар (Защото) не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата Му.“

Йоан 19:38-42 -„След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. И той дойде и вдигна тялото Му. Дойде и Никодим, който бе идвал по-рано (дохождал изпърво) при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой. И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. А на мястото, където бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше близо.“
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО
ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУСА

Матей 12:14 -„А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.“
Матей 28:1-7 -„А като се мина съботата,
при разсъмването на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето, та пристъпи и отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като светкавица (блескавица), и облеклото му бяло като сняг. И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тука; защото възкръсна, както и рече: елате (дойдете) и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо (скоро) да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви.“
V. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ПЪРВОТО ЦЪРКОВНО СЪБРАНИЕ
ПРИ ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА

Лука 24:44-53 -„И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, от
(в) пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Помазаникът (Христос) трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и опрощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, Аз изпращам върху вас обещаното от (обещанието на) Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила от горе. И ги заведе до едно място срещу Витания; и вдигна ръцете Си да ги благослови И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето. И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост; и бяха постоянно в храма [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин].“
Д.А.1:9-11 -„И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.“
VІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО
НА ЦЪРКВАТА СЛЕД НЕЙНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Откровение 7:13-15 -„Тогава един от
старейшините (старците) проговори, като ми каза: Тези облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат дене и нощ в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
VІІ ОТКРОВЕНИЕТО ЗА НАСЛЕДСТВОТО НА ЦЪРКВАТА
СЛЕД НЕЙНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

1 Солунци 4:13-17-„Не желаем, братя, да останете в неведение за онези, които умират, или пък да скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.“
**
Откровение 21:1-3 -„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето, от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и Сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“

 

------------------------

Ø  Библейски текстове от проповедта, според превода на Библията от оригинала - 1924 г.:

*Евреи 9:22 -„И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.“

**1 Солунци 4:13-17 -„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“

Ø  Поставените в скоби думи от Библейските текстове - са, според превода на Библията от оригинала - 1924г.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.