ЗАЕДНО С ХРИСТА

ЗА ДА БЪДЕМ С НЕГО И ВЪВ ВЕЧНОСТТАМатей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“Матей 28:18-20 –„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете,…

ЗАЕДНО С ХРИСТА

ЗАЕДНО С ХРИСТА

ЗА ДА БЪДЕМ С НЕГО И ВЪВ ВЕЧНОСТТА

Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“Матей 28:18-20 –„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
І. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЗАЕДНО С ХРИСТА ВЪВ ВИТЛЕЕМСКАТА ЯСЛА,

МЯСТОТО, КЪДЕТО ХРИСТОС СЕ РОДИ

Лука 2:7 –„И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.“
ІІ. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА - В ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
ІІІ. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – В ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА
Матей 26:30 –„И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.“

Марк 14:32 „Дохождат на едно място наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Седете тука докле се помоля.“
ІV. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – НА ГОЛГОТА
Йоан 19:17-18, 34 –„така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред... Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
V. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ЗАЕДНО С ХРИСТА, В УТРОТО НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
VІ. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА УЧАСТНИЦИ
В СЛАВНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА

1 Солунци 4:13-17 –„ А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
VІІ.ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – ПРЕД БОЖИЯ ПРЕСТОЛ
Откровение 7:13-15 –„Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
VІІІ.ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – НА БОЖИЯТА ТРАПЕЗА
Откровение 19:9 –„И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.“
ІХ. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – НАСЛЕДНИЦИ
НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Йоан 14: 3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Откровение 21:1-3 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“
Х. ЗАЕДНО С ХРИСТА, А ЧРЕЗ ХРИСТА – УЧАСТНИЦИ
В НЕБЕСНАТА АРМИЯ НА ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ

Откровение 19:11-12 –„След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;“

·  Следваният Христос

Ако Го следваш сега, ще Го следваш и през Вечността!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.