За християнската вяра – през държави и континенти

0

Скъпи читатели, 

 

Лъчезар и Людмила Попови са насърчаващо семейство, което е работило за разширяване на Божието Царство на шест континента! Не можехме да не сложим удивителна… Той е адвокат, председател на християнския Институт …

За християнската вяра – през държави и континенти

За християнската вяра – през държави и континенти

За християнската вяра - през държави и континенти Скъпи читатели,    Лъчезар и Людмила Попови са насърчаващо семейство, което е работило за разширяване на Божието Царство на шест континента! Не можехме да не сложим удивителна... Той е адвокат, председател на християнския Институт за принципи на правото и президент на „Адвокати Европа“. Тя е председател на Фондация „Адвокати за живот“, филолог и психолог,  магистър по „Църковно социално дело“ към Богословския Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на Борда на ИПП.   Работя с тях от много години, но винаги научавам нови и интересни неща от нашето общуване. Вярвам, че и вие ще станете по-дързостни и смели в призванието, в което Господ Исус Христос ви е поставил – когато прочетете това интервю. Няма да ги наричам адвокат Попов и госпожа Попова, защото са приятели. С Лъчезар се наричаме брат и сестра близнаци – за мен това е чест и радост! Вярвам, че и вие, скъпи читатели, имате верни братя и сестри в битките на живота...  Започваме с нещо актуално.   Лъчезара Йосифова: Лъчезар, през април т.г. участва на среща на правозащитни организации от цял свят в Полша. Какво би сподилил за тази среща?   Лъчезар Попов: Участваха представители на 80 организации от 6 континента с експертни говорители. Разглеждаха се  темите за лидерството, човешките свободи, правата на имигрантите вследствие на природни и човешки бедствия.    Лъчезара Йосифова: Людмила, пишеш книга по тема, актуална в световен мащаб – за биоетиката и биоетичните проблеми, свързани с началото на човешкия живот. Какво ще бъде съдържанието ѝ и основното послание?    Людмила Попова: Книгата ще запознае читателите с етичните проблеми,, които възникват в резултат на бурното научно и технологично развитие в областта на медицината. Ще ги накара да се замислят дали всичко, което се прави, за да се помогне на някого да реши здравословните си проблеми и да подобри качеството си на живот, е действително добро или е за сметка на здравето и живота на  някой друг. Също така ще бъде предупреждение за евентуалните физически и психически проблеми, произтичащи от техните решения и действия.   Лъчезара Йосифова: Вие имате 41-годишен брак. Познавам и дъщеря ви Росица, която е юристка – заедно със зет ви Крис, който също е юрист и обича България, са насърчаващи за много хора. Радвате се на двама прекрасни внуци – Алекс на 7 години и Анна на 5 години. Бихте ли споделили ваши опитности  в най-важната сфера на човешкия живот – семейната?   Лъчезар и Людмила Попови: Това, на което ни научи семейният живот, е да си прощаваме, да сме сплотени и да се доверяваме за всичко на Бога. Така възпитахме и дъщеря си, а сега на свой ред тя  с помощта на съпруга си Крис, го предава на внуците ни.   Лъчезара Йосифова: Институтът за принципи на правото /ИПП/ през 2022 г. ще навърши 28 години.  Какви са акцентите в дейността му? Те винаги са свързани с девиза на „Международни Адвокати“ - „Правосъдие с милост“...   Лъчезар и Людмила Попови: Това са 28 години на приятелство и сътрудничество с християни юристи от цялата страна в областта на законите, етиката, морала и християнската вяра. ИПП беше и е наша платформа и трибуна. Той приютяваше нашите идеи и събрания.  „Адвокати Европа“ и „Международни Адвокати“ имат клонове в 135 страни по света.   В „Международни Адвокати“ Институтът за принципите на правото стана своеобразен „бренд“ или основен модел за организация, съчетаваща работа в областта на  правото, законността и етиката на основата на библейските принципи.  Чрез нашия „бренд“-модел  помогнахме за създаване на такива Институти в Монголия, Украйна,  Северна Македония и Индонезия. Сега, през месец май, в трудното време на война за неговата страна, ни гостува наш брат от Украйна, който е бил дългогодишн депутат  от техния Парламент.    Напоследък организирахме групи  с комуникация по Интеренет, както за Института,  така и за „Адвокати Европа“. В нашата организация включихме и по един представител от Азия, Африка и Латинска Америка, за да сверим духовния си часовник със страните от южното полушарие на земята, където има голямо движение на Святия Дух.    Лъчезара Йосифова: Как бе основан Институтът за принципи на правото и какви бяха мотивите ти?   Лъчезар Попов: Този въпрос ми беше зададен и от „Международни Адвокати“ за насърчение на цялата им мрежа. Бях помолен да опиша в три последователни статии, публикувани в ежемесечния бюлетин на „Международни Адвокати“, достигащ до 30000 християни юристи от шестте континента, самата история на Института, включително неговото създаване. Още от самото начало през 1994 г. бях запленен от искрата и възможността  на християните юристи да имат своето място в България – разбирайте София и други градове. Основната задача беше да се научим как да работим за прилагането на библейските принципи и ценности в правораздаването при прилагането на светския закон, и  същевременно да спазваме  етиката, посочена в Библията. Понеже такава организация не беше създавана в България до този момент, използвахме опита на „Международни Адвокати“, като го преработихме с оглед особеностите на историческото и културното наследство на България и българите. Институтът  ни е част от „Адвокати Европа“, чийто председател съм от 2001 г., и от „Международни Адвокати“.   ИПП стана водещ член на неправителствените организации от България в Балканската Мрежа за човешки права (БМЧП) с център Сараево - Федерална република Босна и Херцеговина. Балканската мрежа за човешки права беше създадена през 1998 г. и просъществува до 2008 г. Работата по законодателството и съдебната практика е предадена от Бога уникално в ума и ръцете на юристите, които са отговорни пред Него и съотечествениците ни за изпълнението на тази мисия. Така се изразяваше  и нашият   сегашен патрон, и бивш заместник-председател на Института, както и пръв  български съдия в Международния съд в Страсбург, Франция- Димитър Гочев.    На всички наши форуми и срещи той ни насърчаваше, че първостепенна задача на юристите християни в България е да бъдат много добри професионалисти в своите области на работа и обществено доверие. Те трябва да съблюдават Българската конституция и законността,  произтичаща от нея, както и от собствената съвест. Съдия Гочев беше лице на тази Конституция пред всички наши медии, когато ставаше въпрос за дискусия по основни конституционни права. Той беше и радетелят, Институтът ни да стане корпоративен член на Съюза на българските юристи(СБЮ), като негова християнска секция. Другите членове на СЮБ са от отделните юридическите браншове  в това число; адвокатурата, дружествата на съдийските, прокурорските, нотариалните и юрисконсултски колегии в България.   Лъчезар, като президент на „Адвокати Европа“ ти си участвал в основаването на организации на християни юристи от различни страни. На някои от тях с теб е пътувала и Людмила. Бихте ли споделили за читателите интересни преживявания от тези пътувания?    Лъчезар Попов: Всички тези пътувания са били или във връзка с основаване и насърчение на организации от юристи, или във връзка с конференции на християни адвокати, съдии, прокурори, следователи, юристи и студенти по право от различни страни и континенти. Възможността да се запознаеш с хора от други култури е обогатяващо и вълнуващо преживяване. На такива форуми става обмяна на информация и опит и се правят контакти. Всеки получава и дава на другите и се учи на уважение и толерантност. Така разбираш, че нито само твоята държава е от значение, нито само твоята деноминация, нито само твоето служение, а всички заедно  сме част от едно цяло, обединени от Божията любов и Божия план за човечеството. Всяка държава е красива по своему, без значение от стандарта на живот, както  навсякъде има различни по характер, но сериозни духовни изпитания, предизвикателства и несправедливости. Затова и библейският принцип ни учи да се събираме и общуваме за взаимно насърчение  и подкрепа при необходимост. Нито едно познанство не е случайно!   Лъчезара Йосифова: Брошурата „ Изградете 49 качества на характера“, която Институтът издаде, се ползва с голям успех сред хора от бизнеса, изкуството, медиите. Подарявала съм на много хора от нея и видях как се приема с интерес в тези среди. Кои са по-важните качества на характера, за които говори Библията и към които всеки от нас трябва да се стреми? Въпросът е и към двамата...   Лъчезар: Като най-важни по мое скромно мнение се нуждаем от повече хора с черти на характера като: надеждност, прилежност, благоразумие, простителност, почит, лоялност, точност, отговорност, самоконтрол, искреност...   Людмила: Ние, християните трябва да развиваме добродетели и да се изграждаме до края на живота си. За мен най-важното в момента е да се научим на респект и уважение един към друг и да не си завиждаме.   Людмила, би ли разказала по-конкретно за материалите, които вашата фондация „Адвокати за живот“ използва в работата си за превенция на абортите?   Това са научнопопулярни филми, чиято цел е да запознае зрителите кога и как започва човешкият живот и какво причинява абортът на бебето. Продължителността им е около 25 минути. Първият филм   - “Живото доказателство” - показва момента на сливането на яйцеклетката със сперматозоида, ембрионалното развитие на плода през деветте месеца до раждането на бебето. Вторият филм – “Тихият вик” – показва как бебето реагира на аборта. Бебето усеща болка и се опитва да се предпази. Третият филм се казва “Сексът не е игра”. В него тийнейджъри споделят за своя негативен опит от своите ненавременни интимни взаимоотношения. Имаме и едно филмче за по-малки деца „Ти си шедьовър“, където по подходящ за малките дечица начин им се обяснява как започва животът и колко е ценен той. Тези филми са произведени с образователна цел в САЩ и възпитават отговорно отношение към човешкия живот, дори на неродените.   Във филмите, които разпространяваме, се доказва, че животът започва от зачеването. В Псалм 139 и в много други стихове се говори за създаването на живота. Ние като християни трябва да възпитаваме уважение към живота. Също така да помагаме на онези, които са извършили съзнателно аборт, да се замислят за този грях, да се покаят и да бъдат освободени от Господ Исус Христос. На онези, които не са намерили своя личен Спасител, да се обърнат към Неговата любов и да я приемат!   Лъчезара Йосифова: Людмила, ти си изнасяла презентации по темата вече доста години в София и други градове, както и в чужбина. Би ли разказала за това?    Людмила Попова: Семинари, обучение и лични консултации съм провеждала и за вярващи, и за невярващи на различни места - както в България, така и по света. Хората масово са неосведомени, поради което допускат грешни действия, а след това страдат от последствията. Затова е много важно да се полагат усилия да бъдат  информирани, обучавани и възпитавани от най-ранна възраст.    Лъчезара Йосифова: Въпрос към двамата: Какво ще пожелаете на читателите ни – като библейски стих в това трудно време?    Лъчезар и Людмила: “Избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда“ /Псалм 37:39/.     „Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди, затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати и планините да се преместят в сърцето морско“. /Псалм 45:1-3 /.      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.