ВЯРА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА

Римляни 10:11 –“Защото писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ще се посрами.”Псалми 23І. Вярата, която не посрамява е сърдечната вяраВяра, която се приема чрез сърцето, а не чрез очитеЙоан 20:29 –„Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повя…

ВЯРА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА

ВЯРА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА

Римляни 10:11 –“Защото писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ще се посрами.
Псалми 23
І. Вярата, която не посрамява е сърдечната вяра
Вяра, която се приема чрез сърцето, а не чрез очите
Йоан 20:29 –„Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.“
ІІ. ВЯРАТА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА Е – СПАСИТЕЛНАТА ВЯРА
Ефесяни 2:8-9 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами себе си; това е дар от Бога;
ІІІ. ВЯРАТА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА Е – ВЯРАТА В ГРИЖАТА НА ДОБРИЯ ПАСТИР
Псалми 23:1-2 –“Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме упокоява. При тихи води ме завежда.”
ІV. ВЯРАТА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА Е ВЯРАТА В БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Псалми 23:3 –“Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки, заради името Си.”
ІV. ВЯРАТА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА Е – ВЯРАТА В ОРЪЖИЕТО ПРОТИВ СТРАХА
Псалми 23:4-5 –“Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми; Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.”
1.     Страхът от враговете
2.     Страхът от смъртта
3.     Страхът от греха
V. ВЯРАТА, КОЯТО НЕ ПОСРАМЯВА Е – УТРОБАТА НА УВЕРЕНОСТТА
Псалми 23:6 –“Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея завинаги в дома Господен.”
Наистина:
1.     Истината в Божията благост
2.     Истината в Божията милост
3.     Истината във Вечността
VІІ. ОБЕЩАНИТЕ ДЕЛА НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЯРА
Йоан 14:13-14–“И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.”