ВОДЕНИ ОТ БОГА

0

Евреи
1:1-2 –„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил
в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни
говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи
световете,“

БОЖИЕТО
ВОДИТЕЛ…

ВОДЕНИ ОТ БОГА

ВОДЕНИ ОТ БОГА

Евреи 1:1-2 –„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,“

БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО

І. ТЕОКРАТИЧНОТО ВОДИТЕЛСТВО НА БОГА

1.    АдамТеократичното водителство на Бог

Битие 2:15-17 –„И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.“

2.    Ной - Теократичното водителство на Бог

Битие 6:11-13 –„ И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята…“

3.    Авраам - Теократичното водителство на Бог

Битие 12:1-3 –„Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.“

ІІ. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ СЪНОВИДЕНИЯТА

1.    Йосиф – Божието водителство чрез съновиденията

Битие 37:5 –„А Иосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече.“

2.    Соломон - Божието водителство чрез съновиденията

3 Царе 3:9-12, 15а –„Дай, прочее, на слугата Си разумно сърце, за да съди людете Ти, за да различава между добро и зло; защото кой може да съди тоя Твой голям народ; И тия думи бяха угодни Господу, понеже Соломон поиска това нещо. И Бог му каза: Понеже ти поиска това нещо, и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум за да разбираш правосъдие, ето, сторих според както си казал; ето, дадох ти мъдро и разумно сърце, така щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе… И събуди се Соломон; и, ето, бе сън...“

3.    Павел - Божието водителство чрез съновиденията

Д.А.16:9 –„И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни.“

ІІІ. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ОГНЕНИЯ И ОБЛАЧЕН СТЪЛБ

Неемия 9:12 –„При това денем Ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат.“

Изход 33:9 –„И когато влезеше Моисей в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и Господ говореше с Моисея.“

1.    Воденият Мойсей

2.    Воденият Арон

3.    Воденият Израил

ІV. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

·       Божието водителство на мъдреците

Матей 2:1-2 –„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“

V. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ БОЖИИТЕ АНГЕЛИ

1.    Воденият Гедеон

Съдии 6:11-12 –„И ангелът Господен дойде та седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на авиезереца Иоас; а син му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри.“

2.    Водената Дева Мария

Лука 1:26-28 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]...“

3.    Воденият Корнилий

Д.А.10:3 –„Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!“

4.    Воденият апостол Петър

Д.А.12:12:7-8 –„И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.“

VІ. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПРИРОДНИ НАКАЗАНИЯ ИЛИ БОЛЕСТИ

Д.А.26:12-15 –„По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници, по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш.“

VІІ. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ВЯРА

1.    Воденият Авраам

Битие 12:4 –„И тъй, Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.“

2.    Воденият Давид

1 Царе 17:45-47 – А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение.
46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.“

3.    Водените Седрах, Месах и Авденаго

Даниил 3:17-18 –„Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.“

4.    Воденият Даниил в рова на лъвовете

Данаил 6:19, 21-22 –„И на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете… Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив до века! Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение.“

5.    Водената Църква

2 Коринтяни 5:7 –„(защото с вярване ходим, а не с виждане).“

Евреи 11:27 –„С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.“

ІХ. БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО ЧРЕЗ СЛОВОТО БОЖИЕ

Псалми 119:105 –„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“

Лука 5:5 –„А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.