ВЕЛИКДЕН – ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

0

 Матей
28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от
седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето,
стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали
камъка, и седна на него. Изгледът му …

ВЕЛИКДЕН – ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ВЕЛИКДЕН – ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

 Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.“

Йоан 11:25 –„Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;“

Великден – Христос Възкресе! Наистина Възкресе!

І. ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

1. Пророчеството на Христа за славния Великден

Лука 11:29-30 –„А когато народът се събираше около Него, почна да казва: Това поколение е нечестиво поколение; иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на [пророка] Иона. Защото както Иона стана знамение на ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде на това поколение.“

2. Пророчеството, изявено чрез Христа на евреите

Матей 27:63-66 –„Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна. Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете. Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.“

Притчи 16:1 –„Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.“

ІІ. НЕДЕЛНОТО УТРО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Матей 28:1-5 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.“

1.    Знамението при разсъмване, на първия ден от седмицата

ü Неделята за евреите е първият работен ден

2.    Марииният поход, по стъпките на Христа до каменния гроб

3.    Знамението в утрото на първия ден от седмицата

Бог чрез Възкресение Христово ни запознава с няколко неща:

А. Ангел от Господа слезе от небето

Б. Ангел от Господа пристъпи

В. Ангел от Господа отвали камъка

Г. Ангел от Господа седна на него

4.    Характеристика на Божия ангел

Матей 28:3 –„Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.“

А. Изгледът на Божия ангел

ü Като блескавица (като светкавица)

Б. Облеклото на Божия ангел

ü Бяло, като сняг

ІІІ. ВЕЛИКДЕН – ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! –
ЗА ЕДНИ Е СТРАХ, А ЗА ДРУГИ НЕБЕСНА РАДОСТ

1.    Запечатаният и охраняван гроб, поради страха от Христовото Възкресение

Матей 27:66 –„Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.“

2. Съдбата на прославената римска охрана

Матей 28:4 –„И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.“

Матей 28:11-14 –„Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.“

3. Дяволската неумираща лъжа

Йоан 8:44 –„Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.“

Матей 28:15 –„Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.“

А. Христос бе продаден за тридесет сребърника

Б. Христовото Възкресение отново бе помрачено от пари

ІV. ВЕЛИКДЕНСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ

Матей 28:5-6 –„А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. 6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.“

1. Благовестието за Възкресение Христово от ангела Господен

Ø Вие не се бойте

Ø Зная, че търсите разпнатия Исус

Ø Няма Го тук, защото възкръсна

Ø Дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ

2.    Не се бойте, защото Христос Възкръсна!

А. Вие не се бойте от тежкия камък, от тежките проблеми в живота

Б. Вие не се бойте от прославената римска охрана

В. Вие не се бойте от римско-еврейския печат върху надгробната плоча


3. Днес е Великден! Вие не се бойте от оръжието на дявола!

    НЕ БОЙТЕ СЕ! - казва Господ:

-     от дяволската власт (охрана)

-     от дяволския печат

-     от дяволското подкупване

-     от дяволските лъжи, клевети

Откровение 12:10 –„И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.“

ДНЕС Е ВЕЛИКДЕН! ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

1. Възкръсна заедно с Христа – нашата вяра
2. Възкръсна заедно с Христа – нашата надежда

3.   Възкръсна заедно с Христа – нашата любов

4.   Възкръсна заедно с Христа – нашият мир

5.   Възкръсна заедно с Христа – нашето хвалени

6.   Възкръсна заедно с Христа – нашето гостоприемство

7.   Възкръсна заедно с Христа – нашата песен

8.   Възкръсна заедно с Христа – нашата благодарност към Бога и човеците

9.   Възкръснаха заедно с Христа – нашите нозе, да тичат по Божия път

10. Възкръсна заедно с Христа – нашите ръце – да вършат добри дела

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.