Важни въпроси (Марк 4:35-5:43)

Проповед от п-р Джонатан Постълуейт

Някой, който е бил около деца известно време знае, че
те харесват да задават въпроси. Често те задават хубави въпроси, които показват,
че те са любопитни и жадни за отговори и за знание. Има време, обаче, ко…

Важни въпроси (Марк 4:35-5:43)

Важни въпроси (Марк 4:35-5:43)

Проповед от п-р Джонатан Постълуейт

Някой, който е бил около деца известно време знае, че
те харесват да задават въпроси. Често те задават хубави въпроси, които показват,
че те са любопитни и жадни за отговори и за знание. Има време, обаче, когато след
като са питали „какво е това?“ или „защо това е така?“ или „как това ще стане?“
и сто други въпроси, ние бихме предпочитали те да