В ХРИСТА, ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО – АЗ ПОВЯРВАХ, ПРЕДАДОХ СЕБЕ СИ И СЕГА МУ СЛУЖА

0

Йоан 3:16 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има
вечен живот:“ØТрилогията на
Новозаветния Християнин І. В НЕГО (В ХРИСТА), ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО

АЗ ПОВЯРВАХ В БОГАРимляни …

Йоан 3:16 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ØТрилогията на Новозаветния Християнин
І. В НЕГО (В ХРИСТА), ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО -
АЗ ПОВЯРВАХ В БОГА

Римляни 10:17 -„И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“

1.
Чрез Божието Слово, аз повярвах в Христа - като Творец
Йоан 1:1-4 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлината на човеците.“
2. Чрез Божието Слово, аз вярвам в Христа - като Спасител
Йоан 3:16 -„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йоан 1:29 -„На другия ден Йоан вижда Исуса, идещ към него, и казва: Ето Божия Агнец, Който носи греха на света!“
Д.А. 4:12 -„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между
*(открито на) човеците, чрез което трябва да се спасим.“
3.
Чрез Божието Слово, аз вярвам в Христа - като Лекар
Йоан 3:14 -„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,“
Числа 21:8 -„И Господ рече на Моисей: Направи си от мед една отровна змия и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.“
Исая 53:5б -„...И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Яков 5:14-15 -„Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име. и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и, ако е извършил грехове, ще му се простят.“
4. Чрез Божието Слово, аз вярвам в Мисията на Добрия Пастир
Йоан 10:11, 9 -„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете... Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
Йоан 14:3 -„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие.“
5. Чрез Божието Слово, аз вярвам, че чрез Христа - аз ще бъда възкресен
1 Солунци 4:13-17 -„Не желаем, братя, да останете в неведение за онези, които умират, или пък да скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.“
6. Чрез Божието Слово, преобразено на вяра в мен, аз вярвам, че с Христа ще бъда във Вечността
Йоан 14:3 -„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие.“
Матей 25:6 -„А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде]! Излизайте да го посрещнете!“
Откровение 7:13-15 -„Тогава един от старейшините
(старците) проговори, като ми каза: Тези облечените в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
ІІ. В ХРИСТА ИСУСА, СЛЕД МОЯТА ВЯРА В НЕГО,
АЗ СЪМ ПРЕДАЛ СЕБЕ СИ НА БОГА

Ø Вяра, без посвещение, е половин вяра
Ø Да се посветиш на Христа, това значи:
1. 
Да посветиш на Христа - ума си
2. 
Да посветиш на Христа - очите си
3. 
Да посветиш на Христа - слуха си
4. 
Да посветиш на Христа - сърцето си
5. 
Да посветиш на Христа - нозете си
6. 
Да посветиш на Христа - ръцете си
7. 
Да посветиш на Христа - таланта си
8. 
Да посветиш на Христа - дома си и пр...
Ø Християнство означава посвещение
ІІІ. В НЕГО (В ХРИСТА) Е НАШЕТО СЛУЖЕНИЕ
В Него, в Христа:
ü След нашата вяра в Бога
ü След нашето посвещение
ü На трето място е - нашето служение
1. 
На първо място, ние трябва да имаме - вяра в Бога
2. 
На второ място, ние ще трябва, всичко, каквото имаме - да го посветим на Бога
3. 
На трето място, чрез нашия пример - ние ще служим на Бога
ХРИСТИЯНСТВО ЗНАЧИ: ПРЕДАЙ НАТАТЪК!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.