Упорита вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8b “Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Отново, позволете ми да подчертая или да дам контекста на този стих: той следва притчата за …

Упорита вяра

Упорита вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8b “Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Отново, позволете ми да подчертая или да дам контекста на този стих: той следва притчата за упоритата вдовица, която Исус е използвал, за пример на упорита вяра в молитвата. Той казва, че… (read more)