Да дадем на Исус онова, което Той търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Това велико изказване завършва с въпрос, което озна…

Да дадем на Исус онова, което Той търси!

Да дадем на Исус онова, което Той търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.” Това велико изказване завършва с въпрос, което означава, че има нужда от отговор. Искам да предизвикам вас, както това предизвика мен, като ви попитам… (read more)