Царят който стана животно (Даниил 4)

/Урок
по Божи суверинитет/

Чухте ли? Бойко Борисов се
покаял и станал християнин. В едно интервю казва: „Неотдавна си дадох сметка,
че последните 7 години се държах много арогантно. Не бях на себе си. Мислех си,
че съм най-великият лидер. Но през …

Царят който стана животно (Даниил 4)

Царят който стана животно (Даниил 4)

/Урок по Божи суверинитет/ Чухте ли? Бойко Борисов се покаял и станал християнин. В едно интервю казва: „Неотдавна си дадох сметка, че последните 7 години се държах много арогантно. Не бях на себе си. Мислех си, че съм най-великият лидер. Но през последните няколко дни Бог ми отвори очите и отхвърлих моята гордост и се доверих на Исус. Искам през остатъка от живота си да му служа.“ Каква