Ти си това, което вярваш (Даниил 1)

Днес започваме да разглеждаме
книгата Даниил: смелостта да бъдеш различен. Книгата е завършена от Даниил
около 530 г.пр.Хр., малко след завладяването на Вавилон от Кир през 539 г.

Защо е нужно да изследваме
тази книга?

Даниил е една от най-извес…

Днес започваме да разглеждаме книгата Даниил: смелостта да бъдеш различен. Книгата е завършена от Даниил около 530 г.пр.Хр., малко след завладяването на Вавилон от Кир през 539 г. Защо е нужно да изследваме тази книга? Даниил е една от най-известните старозаветни книги. В първите шест глави четем за събития от живота на Даниил. Даниил живееше в обстановка близка до тази, в която живеем ние