Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 2)

0

2011-2012Д-р Теол. Доний К. Донев

Продължава от: Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 1)

21. Йоан 3:16 В NA27 липсва autou (своя), която присъства във всички български текстове заедно с Scriv., Byz., Steph., но не и в Alex. Което го характеризира като добър текстов маркер за следване на критичния оригинал Nestle-Aland.

22. Йоан 3:26 „дойдоха” и „отиват” са една и съща дума на гр. оригинал, преведена различно в бълг. рев.

23. Йоан 3:27 avpekrith е глагол, а не съществително. Фразата трябва да бъде преведена „отговори Исус и каза” вместо приетия идиом „в отговор рече.” Това важи не само за този стих, но навсякъде където подобна конструкция е използвана

24. Йоан 3:32 Капитализирането на „Него” е излишно и грешно. Стихът буквално казва: „Каквото е видял и чул, това свидетелства.” Свидетелството е на Христос (за това което е видял и чул), а не за Христос. Перфектния аспект на двата глагола (предаден на втория глагол чрез включване в перфектната времева структура чрез съюзът „и”) създава за инклузивност, която носи смисъла на „[всичко] което е видял и чул,” а не само „[част от това] което е видял и чул.”

25. Йоан 4:2 Разместването в словореда на първата клауза, като че ли предполага друга конструкция, но на практика превода не е далеч от гр. ориг. Стихът буквално чете: въпреки че Исус сам не кръщаваше, а учениците Му.

26. Йоан 4:3 afhken трябва да се преведе „остави”, както е преведено и на други места в същата глава (Йн. 4:28,52) и както го превеждат Цар. и СИ.

27. Йоан 4:9 „Жена” е пропусната във всички бълг. преводи на стиха.

28. Йоан 4:21 „Вярвай Ме” (Ри1940) вместо Ми е остатък от сравнение с англ. Текст.

1871

29. Йоан 4:23 en pneumati kai alhqeia трябва да бъде преведено „в дух и истина” по същия начин, по който е преведено и в Йн. 4:24.

30. Йоан 4:41 представя странен опитът на бълг. текст тук и в Йн. 5:24; 6:60 да преведе logon като „учение” въпреки, че до момента същата дума е преведена многократно като „слово.” Гр. дума за учение в Мк. 1:27 и Йн. 7:16 е didach, така че внезапната транзиция в Йн. 4:41 е учудваща. Този пример, заедно фрапиращата точност на превода в Йн. глава 4 (в сравнение с Йн. глави 1-3), може да бъде считана за текстов маркер показващ различни участници в по-късните ревизии на пасажа.

31. Йоан 5:13 Буквалният превод от NA27: защото Исус напусна множеството биващо в мястото и традиционната бълг. интерпретация (РИ 1940): защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.

32. Йоан 5:16 се явява интересен пример при проследяването на ревизията на българската Библия. РИ 1940 изпуска фразата „търсеха да го убият” разменяйки местата на Исус и юдеите. Това е западна заемка от Александрийския текст, Вулгата и NA27. Българския текст обикновено следва източни ревизии и мажоритарни текстове като ТР (Цар., СИ и дори Верен). Тук обаче, РИ 1940 се разграничава от ТР в явен маркер за текстов критицизъм с промяна на базовия вариант. Преглед на англ. текстове показва подобна промяна в ASV (1901), от която е явна че в началото на XXв. с навлизането на либералното богословие и сред българските протестанти, има опити за въвеждане на текстов критицизъм за запазване на библейския текст с промени в българската Библия от ТР към западен критичен текст.

 33Йоан 5:18 elegen Трябва да бъде преведено „наричаше”, а не „правеше”, което създава безсмисленото повторение на думата „правя” в стиха

34. Йоан 5:22 Грешка в превода променя значението на thn krisin pasan. Тъй като и двете думи са във вин. пад., правилния превод е „съдбата цяла”, а не „съдбата на всички” което предполага род.пад. Цар.1871 улавя разликата като превежда: „всека съдба,” а РИ1940 погрешно осъвременява: „да съди всички” променяйки thn krisin от същ. в инф. глагол. Същата дума е използвана в Йн. 5:24,27, където РИ1940 превежда съответно „съд” и „съдба”. Такава фрапираща градация показва непоследователност в преводаческата методология. ББД свободно интерпретира: „власт да съди всички,” което в самото си значение няма общо съдържание с оригинала. СИ запазва съществителното, но го променя в м.род заедно с времето на глагола от перф. в мин., което не предава правилно действието. В случая, Верен е най-близо до оригинала „целия съд”, но следва англ. рев., а не гръцкия текст.

211xF0QQY9L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_SX385_SY500_CR,0,0,385,500_SH20_OU02_[1]

35. Йоан 6:53 Не „затова,” а „тогава”

36. Йоан 6:58 Промяната в словореда тук е неоправдана. РИ 1940 явно въвежда улеснено четене, въпреки, че то не присъства в Цар.1871. Верен променя, а ББД поддържа във всичките си ревизии.

37. Йоан 12:13 upanthsin (тук и Мт. 8:34; 25:1) е съществително означаващо „посрещане”, а не инф. глагол „посрещам” в сляпо заимстване от англ. текст.

38. Галатяни 5:17 – „не” в „за да не можете” е пропуснато, което променя смисъла на двойния негатив, а от там създава и доктринално напрежение близко до учението за свободната човешка воля. Примерът, заедно с пропуск на целия клъстер Йоан гл.7-22 и плеяда други, е част от чисто технически грешки при първото дигитално представяне на РИ 1940 окончателно поправени в неговата последна редакция. Присъствието им в даден ревизиран текст, показва: (1) базовият текст използван при редакцията, (2) конформизъм със текстовото статукво и (3) определена неадекватност в наблюденията на редакционната комисия.

39. Тит 3:5 – Споменат в описанието на ББД.

40. Откровение 1:11 – Споменат в описанието на ББД. /следва/

ОЩЕ по ТЕМАТА:

[X] Българска Библия: Придворна печатница (1921 (НЗ), 1924, 1938 (НЗ), 1940)

[X] Българска Библия: Ревизията Верен (1993, 2001, 2013)

[X] Българска Библия: Българско Библейско дружество (2002, 2005)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 1)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 2)

[X] Текстус Рецептус или Критично издание на Новия завет?

MAT Mark luka john john 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.