7-е

Неемия, глава 7-е

Четиво с продължение…ГРАДСКИТЕ ПОРТИ НА ЕРУСАЛИМЧаст 8 ИЗТОЧНАТА ПОРТА „Над Конската порта поправяха свещениците, всеки срещу къщата си. След тях...

Неемия, глава 7-е

Четиво с продължениеГРАДСКИТЕ ПОРТИ НА ЕРУСАЛИМЧаст 6 Шестата, от десетте описани порти в Неемия третата глава, е Портата на извора....