Спърджън за съживлението

„Истинското национално пробуждане (съживление) трябва да се търси в църквата на Бога. Само в реката на благодатен живот може да се открие перлата на съживлението. Твърди се, че едно съживление трябва да започне с Божиите люде. Това е вярно, но не е ц…

Спърджън за съживлението

Спърджън за съживлението

„Истинското национално пробуждане (съживление) трябва да се търси в църквата на Бога. Само в реката на благодатен живот може да се открие перлата на съживлението. Твърди се, че едно съживление трябва да започне с Божиите люде. Това е вярно, но не е цялата истина, защото самото съживление трябва не само да започва, но и да завършва там. Резултатите от съживлението ще се проявят във външния свят,