Семинар по библейско лидерство

30.08.2008 0 By Evangelsko.info

Християнска Църква ДАВ България съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на ул.”Раковски” 82, гр. Сливен на 31 август 2008 от 17:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва първите два модула на курса със следните теми:

1. Лидерските принципи на Исус
2. Разпознаване на лидера
3. Изграждане на лидера
4. Персонални квалификации на лидерството
5. Принципи на божието време
6. Жертва и отговорност
7. Законът за сеене и жънене
8. Закона за навигацията
9. Псалом 23 за лидери
10. Разрешаване на проблеми
11. Делегиране на отговорностите
12. 21 закона на лидерството (по Джон Максуел)